Bankrota un maksātnespējas reģistri

Latvija

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Latvijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Latvija

Ko Latvijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Latvijas Maksātnespējas reģistrā ir atrodama informācija par:

 • administratoriem;
 • fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesiem;
 • tiesiskās aizsardzības procesiem;
 • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem.

Maksātnespējas reģistram var piekļūt ikviens, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Maksātnespējas reģistrs atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pārziņā.

Vai piekļuve Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve informācijas aplūkošanai Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas, bet izziņas (kā dokumenta) saņemšana ir maksas pakalpojums.

Lai saņemtu Uzņēmumu reģistra izziņu vai cita veida dokumentu, kurā iekļauts parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods, jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar informācijas pieprasījumu vai elektroniski portālā Latvija.lv jāiesniedz izziņas pieprasījums.

Kā veikt meklējumus Latvijas Maksātnespējas reģistrā

Administratori

Šajā sadaļā ir atrodama informācija par administratoriem, proti:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • prakses vietas adrese un kontaktinformācija;
 • sertifikāta numurs;
 • sertifikāta derīguma termiņš.

Informācija par administratoriem, kuriem izbeigti sertifikāti, pieejama saitē „Vēsturiskie dati”. Par katru administratoru saitē „Izziņa” pieejama visa informācija, kāda par attiecīgo administratoru bijusi ierakstīta maksātnespējas reģistrā.

Meklēšana

Informāciju par konkrētu subjektu (fizisku vai juridisku personu) var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Meklēt”. Informāciju var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • parādnieka reģistrācijas numuru (juridiskām personām) vai personas kodu (fiziskām personām);
 • parādnieka vārdu/uzvārdu vai nosaukumu;
 • procesa uzsākšanas periodu;
 • procesa veidu (maksātnespējas process,  tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process);
 • procesa raksturu (vietējais, pārrobežu primārais, pārrobežu sekundārais process);
 • procesa statusu (aktuāli procesi, izbeigti procesi, visi procesi).

Meklēšanas rezultātos ir saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama visa Maksātnespējas reģistrā atrodamā informācija par konkrēto subjektu, tostarp skenēti administratoru paziņojumi par kreditoru sapulcēm, kreditoru sapulču darba kārtība, paziņojumi kreditoriem.

Žurnāls

Informāciju par konkrētās dienās veiktiem ierakstiem var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Žurnāls”. Pēc noklusējuma ir redzami šodienas ieraksti. Lai aplūkotu citās dienās veiktos ierakstus, var izmantot kalendāru vai apakšsadaļu “Mēneša žurnāls”. Pie katra ieraksta ir saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama sīka informācija par attiecīgo maksātnespējas procesu.

Statistika

Šajā sadaļā atrodami dažādi statistikas dati, kas attiecas uz maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem, un saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama visa Maksātnespējas reģistrā atrodamā informācija par konkrēto subjektu.

Latvijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir pieejama informācija no 2008. gada 1. janvāra.

Saites

Papildu informācija par Latvijas Maksātnespējas reģistru

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.