Bankrota un maksātnespējas reģistri

Latvija

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Latvijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Latvija

Ko Latvijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Latvijas Maksātnespējas reģistrā ir atrodama informācija par:

 • administratoriem;
 • fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesiem;
 • tiesiskās aizsardzības procesiem;
 • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem.

Maksātnespējas reģistram var piekļūt ikviens, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Maksātnespējas reģistrs atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pārziņā.

Vai piekļuve Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve informācijas aplūkošanai Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Latvijas Maksātnespējas reģistrā

Administratori

Šajā sadaļā ir atrodama informācija par administratoriem, proti:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • prakses vietas adrese un kontaktinformācija;
 • sertifikāta numurs;
 • sertifikāta derīguma termiņš.

Informācija par administratoriem, kuriem izbeigti sertifikāti, pieejama saitē „Vēsturiskie dati”. Par katru administratoru saitē „Izziņa” pieejama visa informācija, kāda par attiecīgo administratoru bijusi ierakstīta maksātnespējas reģistrā.

Meklēšana

Informāciju par konkrētu subjektu (fizisku vai juridisku personu) var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Meklēt”. Informāciju var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • parādnieka reģistrācijas numuru (juridiskām personām) vai personas kodu (fiziskām personām);
 • parādnieka vārdu/uzvārdu vai nosaukumu;
 • procesa uzsākšanas periodu;
 • procesa veidu (maksātnespējas process,tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process);
 • procesa raksturu (vietējais, pārrobežu primārais, pārrobežu sekundārais process);
 • procesa statusu (aktuāli procesi, izbeigti procesi, visi procesi).

Meklēšanas rezultātos ir saite uz “Izziņa”, kur bez maksas pieejami visi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksātnespējas reģistrā veiktie ieraksti par konkrēto procesu, tostarp skenēti likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 9.panta ceturtajā daļā noteiktie dokumenti: kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci.

Žurnāls

Informāciju par konkrētās dienās veiktiem ierakstiem var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Žurnāls”. Pēc noklusējuma ir redzami šodienas ieraksti. Lai aplūkotu citās dienās veiktos ierakstus, var izmantot kalendāru vai apakšsadaļu “Mēneša žurnāls”. Pie katra ieraksta ir saite uz “Izziņa”, kur pieejama sīkāka informācija par attiecīgo maksātnespējas procesu.

Statistika

Statistikas dati par juridisko personu maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem bez maksas ir pieejami Latvijas atvērto datu portāla sadaļā Maksātnespējas procesi.

Latvijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir pieejama informācija, sākot no 2008. gada 1. janvāra.

Saites

Papildu informācija par Latvijas Maksātnespējas reģistru

http://www.mna.gov.lv/mnae/index.jspMaksātnespējas kontroles dienests

Papildus vēršam uzmanību, ka informācija par jebkuru Reģistrā reģistrētu tiesību subjektu ir pieejama Reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/. Aktuālo informāciju iespējams apskatīt/izdrukāt bez maksas un bez autorizācijas, savukārt, vēsturiskās informācijas apskate un publiskās daļas dokumentu apskate/lejupielāde ir iespējama tikai pēc lietotāja autentificēšanās tīmekļvietnē.

Ja nepieciešams saņemt Uzņēmumu reģistra gatavotu informācijas izziņu vai dokumentu kopijas, tad jāsagatavo rakstisks ziņu pieprasījums un jāveic maksa par pakalpojumu (sīkāku informāciju iespējams skatīt Uzņēmumu reģistra mājaslapā - https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/maksas-pakalpojumi/izzinas/izzina/sagatavo-informacijas-pieprasijumu/).

Ziņu pieprasījuma un maksājuma informācijas iesniegšanas kanāli:

1) elektroniski (ziņu pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu):

2) pa pastu (Pērses iela 2, Rīga, LV-1011).

Lapa atjaunināta: 26/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.