Bankrota un maksātnespējas reģistri

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Lietuvā vēl nav izveidots atsevišķs maksātnespējas reģistrs. Juridisko personu reģistra (Juridinių asmenų registras) tīmekļa vietnē var pārbaudīt, vai uzņēmums nav atzīts par maksātnespējīgu. Par uzņēmuma statusu Juridisko personu reģistrā var pārliecināties bez maksas.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.