Bankrota un maksātnespējas reģistri

Luksemburga

Liuksemburge bankroto registrų nėra.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Vai Luksemburgā ir reģistri, kuros iegūstama ar maksātnespēju saistīta informācija?

Luksemburgā nav maksātnespējas reģistru. Tiesa, kas pasludinājusi attiecīgā subjekta maksātnespēju, paziņo Komerclietu un sabiedrību reģistram (KSR) (Registre de commerce et des sociétés – RCS), kas šo informāciju iekļauj savā datu bāzē.

Vai piekļuve maksātnespējīgo subjektu sarakstam Luksemburgā ir maksas pakalpojums?

Pasludināto maksātnespējas gadījumu saraksts tiek publicēts reizi mēnesī Luksemburgas Oficiālajā Vēstnesī (Mémorial B Recueil administratif et économique), un tam bez maksas var piekļūt Luksemburgas juridiskajā interneta portālā Legilux.

Turklāt KSR savas tīmekļa vietnes sadaļā “Consultations - statistiques de dépôt” publicē statistikas moduli, kurā bez maksas var iegūt informāciju par spriedumiem, ar kuriem pasludināta maksātnespēja un kas iesniegti KSR noteikta mēneša laikā. Šī informācija ir pieejama izpildīto iesniegumu saraksta formātā. Šo informāciju iespējams eksportēt arī datnes formātā.

Kā meklēt informāciju par maksātnespējas gadījumiem Luksemburgā?

1. metode. Informāciju var meklēt Komerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnē pēc reģistrētās personas nosaukuma (vai tā daļas) vai reģistrācijas numura.

Tīmekļa vietnes meklētājprogramma atlasīs sarakstu ar nosaukumiem, kas atbilst veiktajam meklējumam.

Uzklikšķinot uz kādas atlasītās personas nosaukuma, bez maksas iespējams aplūkot šādu pamatinformāciju:

  • KSR numurs;
  • reģistrācijas datums;
  • nosaukums;
  • juridiskā forma;
  • juridiskā adrese;
  • kopš 2003. gada iesniegto dokumentu saraksts;
  • kā arī informāciju, vai persona ir maksātnespējīga.

2. metode. Informāciju var meklēt Komerclietu un sabiedrību reģistra (KSR) tīmekļa vietnes sadaļā "Consultations - statistiques de dépôt”, izmantojot statistikas moduli, kas sniedz informāciju par spriedumiem, ar kuriem pasludināta maksātnespēja un kas iesniegti KSR noteiktā mēneša laikā.

3. metode. Ir iespējams veikt meklēšanu Luksemburgas Advokatūras tīmekļa vietnē sadaļā "Maksātnespēja", izmantojot sabiedrības nosaukumu, sprieduma, ar kuru pasludināta maksātnespēja, datumu vai maksātnespējas administratora vārdu.

Saites

Komerclietu un sabiedrību reģistrs

Luksemburgas Advokatūra

Lapa atjaunināta: 10/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.