Bankrota un maksātnespējas reģistri

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Ko piedāvā Maltas maksātnespējas reģistrs?

Maltas maksātnespējas dienests sniedz sīkākas ziņas par lietām Maltas tiesās, kas attiecas uz uzņēmumu maksātnespēju vai privātpersonu bankrotu, kā arī sīkākas ziņas par informāciju, ko Uzņēmumu reģistrs saņēmis no maksātnespējīgo uzņēmumu direktoriem par maksātnespējas pasludināšanu.

Vai piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas, un tas ir pieejams, izmantojot šādu saiti:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā?

Meklējumus maksātnespējas reģistrā var veikt, ievadot parādnieka vārda, uzvārdu vai personas apliecības numuru vai uzņēmuma reģistrācijas numuru.

Maltas maksātnespējas dienesta vēsture

Pirms šī maksātnespējas reģistra izveidošanas informācija par maksātnespējīgiem uzņēmumiem bija pieejama Uzņēmumu reģistrā, savukārt informācija par maksātnespējas un bankrota lietām bija pieejama tiesā. Tiesas rīcībā esošā informācija tika publicēta tīmekļa vietnē kopā ar informāciju par pārējām lietām. Maksātnespējas reģistrs kļuva pieejams sabiedrībai 2018. gada janvārī, un tas satur sīkākas ziņas par maksātnespējas un bankrota gadījumiem, sākot no 2014. gada 1. janvāra.

Saistītās saites

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.