Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Nīderlande

Šajā lapā sniegts īss apraksts par Nīderlandes Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kāda informācija atrodama Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Nīderlandē izšķir trīs maksātnespējas veidus:

 • bankrots,
 • moratorijs (jeb maksājuma atlikšana (surseance van betaling)),
 • parādu pārstrukturēšana.

Apgabaltiesas ir atbildīgas par lēmumiem visās nosaukto maksātnespējas veidu lietās un par attiecīgo datu glabāšanu savos reģistros. Tās arī ir atbildīgas par (automatizētu) paziņojumu par maksātnespēju nosūtīšanu Tiesu iestāžu padomei (Raad voor de rechtspraak). Šos paziņojumus izmanto Tiesu iestāžu padome vai Centrālais maksātnespējas reģistrs.

Centrālajā maksātnespējas reģistrā ir iekļauta visa informācija no publicētiem paziņojumiem par maksātnespēju, tostarp:

 • personu dati,
 • uzņēmumu nosaukumi,
 • uzņēmumu reģistrācijas numuri,
 • informācija par pārzini un administratoru,
 • visi iepriekšējie paziņojumi.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra atruna

Centrālajā maksātnespējas reģistrā ir iekļauta tā informācija par fizisko personu (privātpersonu) bankrotiem, maksājumu atlikšanu un parādu dzēšanu, kura tiek glabāta dažādo apgabaltiesu vietējos reģistros.

Vai piekļuve Nīderlandes maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Nav noteikti ierobežojumi, lai Centrālajam maksātnespējas reģistram piekļūtu tiešsaistē.

Profesionāliem lietotājiem ir pieejams tiešsaistes pakalpojums, kas ļauj viņiem ātrāk piekļūt jaunākajām publikācijām reģistrā.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Var meklēt fiziskas personas, tikai norādot:

 • vārdu un uzvārdu un dzimšanas datumu,
 • vārdu un uzvārdu, pasta indeksu un mājas numuru,
 • dzimšanas datumu, pasta indeksu un mājas numuru.

Juridiskas personas vai uzņēmumu nosaukumus var meklēt, norādot:

 • juridiskās personas vai uzņēmuma nosaukumu,
 • reģistrācijas Tirdzniecības palātā (Kamer van Koophandel) numuru,
 • pasta indeksu un mājas numuru,

Meklēšanu var veikt pēc datuma, apgabaltiesas, publikācijas veida, publikācijas atsauces vai maksātnespējas lietas numura.

Nīderlandes Maksātnespējas reģistra vēsture

Centrālais maksātnespējas reģistrs savu darbību uzsāka 2005. gada 1. janvārī. Centrālajā maksātnespējas reģistrā var atrast visas lietas, kas sāktas vai paziņotas pēc šā datuma.

Noderīgas saites

Nīderlandes Centrālais maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 19/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.