Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts īss ieskats par Nīderlandes maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kāda informācija atrodama Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Nīderlandē izšķir trīs maksātnespējas veidus:

 • bankrots,
 • moratorijs (surseance van betaling),
 • parādu pārstrukturēšana.

Apgabaltiesas ir atbildīgas par lēmumiem visās nosaukto maksātnespējas veidu lietās un par attiecīgu datu uzturēšanu savos reģistros. Tās arī ir atbildīgas par (automatizētu) paziņojumu par maksātnespēju nosūtīšanu Tiesu iestāžu padomei, kas šos paziņojumus izmanto Galvenajā maksātnespējas reģistrā (Centraal Insolventieregister - CIR) datos par bankrotiem un maksātnespēju.

CIR ir iekļauta visa informācija no publicētiem paziņojumiem par maksātnespēju, tostarp:

 • personas dati,
 • uzņēmumu nosaukumi,
 • uzņēmumu reģistrācijas numuri,
 • informācija par pārzini un administratoru,
 • visi iepriekš minētie paziņojumi.

CIR ir izveidots ar tiesību aktiem, tādēļ tajā esošo informāciju var uzskatīt par juridiski saistošu.

Papildus CIR pastāv arī Galvenais parāda pārstrukturēšanas reģistrs (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), kuru pārvalda viena no juridiskās palīdzības padomēm (Raden voor rechtsbijstand). CIR ir papildu pakalpojums (kas nav paredzēts tiesību aktos), un tajā iekļauti arī dati no LRS. Abiem reģistriem – CIR un LRS – var piekļūt tiešsaistē.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra atruna

Galvenajā maksātnespējas reģistrā iekļauti fizisko personu dati par bankrotu, samaksas atlikšanu un parādu dzēšanu, un tie ir atrodami vietējos reģistros dažādās tiesās.

Vai piekļuve Nīderlandes maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Nav noteikti ierobežojumi CIR piekļuvei tiešsaistē.

Profesionāliem lietotājiem ir pieejams interneta pakalpojums, kas ļauj datus izmantot atkārtoti.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Fiziskas personas var meklēt, norādot tikai:

 • vārdu un uzvārdu un dzimšanas datumu,
 • vārdu un uzvārdu, pasta indeksu un mājas numuru,
 • dzimšanas datumu, pasta indeksu un mājas numuru.

Paziņojumus par maksātnespēju vairs nevar atrast pēc dienas, kad pagājis viens gads kopš to publicēšanas datuma. Uzņēmumus un juridiskas personas var meklēt norādot:

 • uzņēmuma nosaukumu,
 • uzņēmuma reģistrācijas numuru,
 • adresi.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra vēsture

CIR ir oficiāli izveidots 2005. gada 1. janvārī. Tādēļ CIR var atrast visas lietas, kas uzsāktas vai paziņotas pēc šī datuma.

Saites

Nīderlandes Galvenais maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 06/02/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.