Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Ziemeļīrija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Ziemeļīrijas maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko Ziemeļīrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Ziemeļīrijā nav viena atsevišķa maksātnespējas reģistra. Tomēr Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests glabā informāciju par personām, kuras ir pasludinātas par bankrotējušām pēdējo 10 gadu laikā. Šī informācija tiek glabāta tiešsaistes datubāzē, kurā var veikt meklēšanu par samaksu. Vairāk informācijas saistībā ar šo tiešsaistes meklēšanas rīku par maksātnespēju var atrast Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē

Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un ieguldījumu departamenta (Online DETI) maksātnespējas dienests nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem.

Maksātnespējas dienesta mērķi un uzdevumi ir:

  • administrēt un izmeklēt bankrota procesā esošu subjektu lietas un sabiedrību lietas piespiedu likvidācijas gadījumā;
  • noteikt maksātnespējas iemeslus;
  • regulēt direktoru diskvalifikāciju visās uzņēmumu maksātnespējas lietās;
  • pārraudzīt visas maksātnespējīgu uzņēmumu vadības krāpnieciskas darbības;
  • regulēt profesionālo darbību maksātnespējas jomā;
  • veikt operācijas maksātnespējas kontā;
  • izstrādāt Ziemeļīrijas leģislatīvos aktus un politiku maksātnespējas jomā.

Online DETI īpašnieks un uzturētājs ir Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un ieguldījumu departaments.

Vai piekļuve Ziemeļīrijas Online DETI ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Ziemeļīrijas Online DETI?

Maksātnesējas dienests pašlaik uztur atjauninātus reģistrus, kuros iekļauti indivuduāli brīvprātīgi noregulējumi (Individual Voluntary Arrangements – IVA) un ārkārtas kārtības brīvprātīgi noregulejumi (Fast-track Voluntary ArrangementsFTVA), bankrota ierobežojoši rīkojumi vai apņemšanās (Bankruptcy Restrictions Orders, Bankruptcy Restrictions Undertakings –BRO/BRU), rīkojumi par atbrīvošanu no parāda (Debt Relief OrdersDRO) un rīkojumi vai apņemšanās par atbrīvošanas no parāda ierobežojumiem (Debt Relief Restriction Orders, Debt Relief Restriction Undertakings – DRRO/DRRU).

Ir iespējams veikt meklēšanu IVA, DRO, DRRO un DRRU reģistros attiecībā uz noteiktu personu,

Papildu informācija par maksatnespējas reģistriem ir atrodama šeit.

Noderīgas saites

Online DETI

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 14/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.