Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Skotija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Skotijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Skotija

Ko Skotijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Bankrota administrācijas (Accountant in Bankruptcy) tīmekļa vietnē sniegti padomi un informācija par maksātnespēju Skotijā. Šī vietne nodrošina:

 • piekļuvi tiesību aktiem;
 • saiti uz Maksātnespējas reģistru, kurā pieejama sīka informācija par:
  • bankrotiem;
  • bankrota ierobežojumiem;
  • aizsargātiem trasta līgumiem;
  • uzņēmumu likvidācijas un maksātnespējas procesiem Skotijā (tostarp likvidācijas procesiem);
  • moratorijiem.

Skotijas Maksātnespējas reģistrā nav iekļauta informācija par uzņēmumu administratoriem.

Skotijas PRS tīmekļa vietnē ir sniegti padomi par naudas līdzekļiem un parādiem, materiāli apstiprinātiem finanšu konsultantiem un informācija par parādu restrukturizācijas shēmu (likumā noteikto shēmu atmaksas kārtības noteikšanai pieņemamā laika periodā, aizsargājot no kreditoru prasībām).

Skotijas Maksātnespējas reģistrs pieder Bankrota administrācijai, kas to arī apkalpo.

Skotijas PRS (Parādu restrukturizācijas shēmas reģistrs)

Skotijas PRS reģistrs sniedz informāciju par apstiprinātām un vēl notiekošām parāda atmaksas programmām. Tajā arī sniegta informācija par “aktīvajiem” moratorijiem. PRS reģistrs pieder Bankrota administrācijai kā PRS administrācijai, kas to arī apkalpo.

Vai piekļuve Skotijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Skotijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas. Ir pieejama arī komerciāla datu ikdienas lejupielāde. Sīkāka informācija ir pieejama pa e-pastu: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Vai piekļuve Skotijas PRS reģistram ir bez maksas?

Piekļuve PRS reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Skotijas Maksātnespējas reģistrā

Skotijas Maksātnespējas reģistrs ir pieejams tiešsaistē.

Kā veikt meklējumus PRS reģistrā

PRS reģistrs ir pieejams tiešsaistē.

Skotijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Veicot meklēšanu Maksātnespējas reģistrā, rezultātos tiks parādīta informācija par “aktīvajām” bankrota procedūrām, kā arī procedūrām, kuras ir pabeigtas pēdējo divu gadu laikā. Aizsargātu trasta līgumu gadījumā reģistra rezultātos tiks parādīta informācija par “aktīvajām” lietām, kā arī tām, kas ir pabeigtas pēdējo divu gadu laikā. Līdzīgi tiek attēloti rezultāti meklēšanai par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — “aktīvās” lietas un pagājušā gadā pabeigtās lietas.

Veicot moratoriju meklēšanu, tiks parādīti visi “aktīvie” moratoriji. Moratorijs tiek dzēsts pēc sešām nedēļām vai pēc bankrota apstiprināšanas, trasta līguma aizsardzības vai DPP apstiprināšanas saskaņā ar PRS.

PRS reģistra vēsture

PRS reģistra tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par apstiprinātajām un plānotajām parāda atmaksas programmām. Tajā arī sniegta informācija par “aktīvajiem” moratorijiem.

Saites

Bankrota administrācija (Accountant in Bankruptcy)

Maksātnespējas reģistrs

PRS reģistrs

Lapa atjaunināta: 15/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.