Bankrota un maksātnespējas reģistri

Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovēnijas maksātnespējas reģistru. Papildu informācija par Slovēnijas maksātnespējas procesu un ar to saistītajām publikācijām ir pieejama tiešsaistē.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Ko piedāvā Slovēnijas maksātnespējas reģistrs

e-INSOLV datubāzē ir atrodama informācija par maksātnespējas procesu. Tajā ir atrodami šādi dati par maksātnespējas procesiem:

 • atlasīti maksātnespējīgā parādnieka identifikācijas dati;
 • tiesa, kurā notiek process, un lietas kārtas numurs;
 • atlasīti maksātnespējas administratora identifikācijas dati;
 • procesa sākums, prasījumu iesniegšanas termiņa beigas un dati par citām procesuālajām darbībām maksātnespējas procesā;
 • bankrota procesa gadījumā – arī dati par bankrotējošā subjekta mantas vērtību un kreditoru prasījumu apmierināšanas proporcijām.

Datubāze e-Objave nodrošina piekļuvi:

 • visiem tiesu nolēmumiem (vienskaitlī: sklep; daudzskaitlī: sklepi), kas izdoti maksātnespējas procesā, izņemot nolēmumus par ieturējumiem no regulāras atlīdzības, nolēmumus par finanšu aktīvu apķīlāšanu, nolēmumus par ieturējumu no regulāras atlīdzības atcelšanu vai finanšu aktīvu apķīlāšanas izbeigšanu;
 • paziņojumiem par maksātnespējas procesa uzsākšanu, paziņojumiem par tiesas sēdes datumu un citiem paziņojumiem vai aicinājumiem veikt balsošanu, ko izdevusi tiesa saskaņā ar likumu;
 • visiem tiesas sēžu un kreditoru sapulču protokoliem;
 • administratora ziņojumiem un pievienotajiem dokumentiem;
 • piespiedu izlīguma procesā – arī maksātnespējīgā parādnieka ziņojumiem un pievienotajiem dokumentiem;
 • pārbaudīto prasījumu sarakstiem;
 • procesā iesaistīto personu pieteikumiem un citiem obligāti publicējamiem tiesas dokumentiem;
 • bankrota procesā – arī paziņojumiem par publisku izsoli un aicinājumiem iesniegt piedāvājumus saistībā ar bankrotējošā subjekta mantas realizāciju.

Turklāt no e-Objave datubāzes var iegūt arī visu administratoru sarakstu (seznam vseh upraviteljev) un maksātnespējas procesu sarakstu, kuros tie darbojas. Šie saraksti tiek atjaunināti katru dienu.

Abas datubāzes pieder un tās uztur AJPES, Slovēnijas Republikas Publisko juridisko ierakstu un saistīto pakalpojumu aģentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Vai piekļuve Slovēnijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas. Tomēr, lai piekļūtu reģistram, jums jāreģistrējas kā AJPES tīmekļa vietnes lietotājam un jāiegūst lietotājvārds un parole.

Kā veikt meklējumus Slovēnijas maksātnespējas reģistrā

Abas datubāzes un arī meklēšanas rīks ir pieejams tikai slovēņu valodā. Maksātnespējas procesu datus un dokumentus, kuri attiecas uz juridiskām personām un individuālajiem komersantiem, ir iespējams meklēt, izmantojot visus pieejamos meklēšanas kritērijus, savukārt, veicot meklēšanu, kas saistīta ar patērētājiem (fiziskām personām, kas nav individuālie komersanti), ir iespējams izmantot tikai noteiktas datu kombinācijas, lai aizsargātu personas datus.

Datubāzē e-Objave var meklēt dokumentus, kas publicēti saistībā ar maksātnespējas procesu. Publicētos dokumentus var meklēt pēc šādiem parametriem:

 • parādnieka veids (juridiska persona, fiziska persona utt.);
 • procesa veids (bankrots, piespiedu izlīgums utt.);
 • dokumenta tips;
 • parādnieks (meklēt pēc komercsabiedrības nosaukuma, nodokļu maksātāja numura vai identifikācijas numura);
 • juridiskā forma (akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību utt.);
 • kārtas numurs;
 • tiesa;
 • datums – akta datums vai dokumenta publicēšanas datums.
  Meklēšanas rezultāti tiek sarindoti pēc publicēšanas datuma.

Datubāzē e-INSOLV ir iespējams meklēt datus par maksātnespējas procesiem pēc:

 • kārtas numura;
 • parādnieka (vārds un uzvārds vai firma, identifikācijas numurs, adrese, dzimšanas gads).

Slovēnijas maksātnespējas reģistra vēsture

Dati reģistrā ir pieejami kopš 2008. gada 1. oktobra. Pirms tam atsevišķa informācija, piemēram, publiski paziņojumi par maksātnespējas procesa sākšanu, tika publicēti Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Noderīgas saites

Maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.