Bankrota un maksātnespējas reģistri

Zviedrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Zviedrijas maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Ko Zviedrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs uztur vairākus reģistrus, kuros pieejama informācija par reģistrētiem uzņēmumiem. Tomēr Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs neuztur vienotu un saskaņotu reģistru par fiziskajām un juridiskajām personām, kurām pasludināts bankrots. Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojam pieder tādu fizisko personu un īpašumu reģistrs, kam pasludināts bankrots. Taču informāciju par uzņēmumiem, kam pasludināts bankrots, reģistrē vairākos citos reģistros, kurus pārvalda Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs. Šī biroja pārvaldīto reģistru informācijai par fiziskajām personām, īpašumiem un uzņēmumiem var piekļūt no meklētāja, kas pieejams internetā.

Informācija par uzņēmumu, fizisko personu un īpašumu bankrotu, kas tiek glabāta dažādos Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja reģistros, turpmāk tekstā — Zviedrijas maksātnespējas reģistrs (gan tā informācija, kam var piekļūt no meklētāja, kas pieejams internetā, gan arī tā, ko var iegūt, tieši sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju).

Reģistrā iekļauta informācija par uzņēmumiem, fiziskām personām un īpašumiem dažādās bankrota stadijās. Reģistrā visumā iekļauta šāda veida informācija:

  • bankrota procedūru sākuma datums;
  • atbildīgās tiesas nosaukums;
  • subjekta vārds, adreses un reģistrācijas numurs/personas kods;
  • juridiskās procedūras;
  • pilnvarotā vārds, uzvārds un adrese.

Reģistru uztur un pārvalda tā īpašnieks Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs.

Reģistrā tiek ievadīta tikai tā informācija, ko sniedz tiesas. Informāciju pievieno tajā pašā dienā, kad Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs to saņem no tiesas. Ja fiziska persona ir pasludināta par bankrotējušu, informāciju par to iekļauj tajos uzņēmuma reģistros, kuros fiziskā persona var būt reģistrēta.

Vai piekļuve Zviedrijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Zviedrijas maksātnespējas reģistrā apkopotā informācija ir pieejama bez maksas, piezvanot pa tālruni Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojam. Par pieprasījumiem saņemt informāciju rakstiskā veidā parasti ir jāmaksā.

No meklētāja, kas pieejams internetā, var bez maksas piekļūt informācijai par uzņēmumu bankrota stāvokli. Papildinformācija ir pieejama tikai reģistrētiem maksas lietotājiem.

Kā veikt meklējumus Zviedrijas maksātnespējas reģistrā?

Ikvienam ir iespēja saņemt reģistrā apkopoto informāciju, sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju pa pastu, e-pastu vai tālruni. Interneta meklētājā var veikt reģistra datu meklēšanu, ievadot uzņēmuma nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, reģistrācijas numuru vai personas kodu.

Zviedrijas maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistrā iekļauto informāciju glabā piecus gadus.

Lapa atjaunināta: 01/05/2010

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.