Bankrota un maksātnespējas reģistri

Visās ES dalībvalstīs pastāv maksātnespējas un bankrota reģistri, un ar tiem saistītā informācija ir pieejama. Šie reģistri pakāpeniski tiek savienoti, un tajos varēs meklēt informāciju centralizēti – no viena punkta.

Reģistros informācija saistībā ar maksātnespēju tiek reģistrēta, analizēta, uzglabāta un darīta pieejama sabiedrībai, lai arī informācijas forma var atšķirties atkarībā no valsts:

  • valstīs, kurās ir specializēti reģistri, tiek publicēta informāciju par visiem maksātnespējas procesa posmiem un tajos iesaistītajām pusēm;
  • valstīs, kurās izmanto citus reģistrus, ir lielāka dažādība. Dažās valstīs tiek publicēts tikai uzņēmuma nosaukums un statuss, bet citās tiek sniegta informācija par visiem procesa posmiem.Informācija par valstu reģistriem

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Meklēšana pēc vienas pieturas principa

Izmantojiet šo saiti jebkurā oficiālā ES valodā, lai valsts maksātnespējas reģistros meklētu šādu informāciju:

  • informācija un dokumenti par maksātnespējas procesiem;
  • dokumenti, kas attiecas uz parādniekiem.

Meklēšana valstu reģistros

Informācijai un dokumentiem, kas atrodami šajos reģistros, vajadzētu būt pieejamiem bez maksas.

Pašlaik ne visās ES valstīs var izmantot šo pakalpojumu. Šī situācija būtu jānovērš līdz 2019. gada vidum, kas ir pārskatītajā Maksātnespējas regulā noteiktais termiņš, lai, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, izveidotu valstu maksātnespējas reģistru savstarpējo savienojamību ES mērogā. Šajā jaunajā starpsavienojuma sistēmā saskaņotā veidā būs iekļauts iepriekš noteikts informācijas kopums (“obligāta informācija”) par maksātnespējas procesiem visā ES teritorijā.

Saites

Maksātnespēja un bankrots

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.