Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tagħtik introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru ta’ insolvenza tal-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'joffri r-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija?

Ir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija huwa prorpjetà tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja tal-Awstrija u jinżamm minnu. Dan għandu informazzjoni dwar il-bidu ta' proċedimenti ta' insolvenza u l-passi proċedurali prinċipali fil-proċess.

Ir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija jiġi ppubblikat permezz tal-paġna web tal-Ediktsdatei ("il-bażi ta' dejta tal-avviżi legali").

L-aċċess għar-reġstru tal-insolvenza huwa bla ħlas?

Iva.

Kif għandek tfittex fir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija

L-informazzjoni dettaljata hija disponibbli bil-Ġermaniż biss fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja tal-Awstrija, taħt l-intestatura Ediktsdatei ("il-bażi tad-dejta tal-avviżi legali").

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija

Ir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija ilu jopera mill-1999.

Ħolqiet relatati

L-organizzazzjoni tal-ġustizzja – l-Awstrija

L-aħħar aġġornament: 13/08/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.