Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Greċja

Il-Greċja ma għandha l-ebda reġistru elettroniku tal-insolvenza. Bħalissa qed inħejju biex niddiġitalizzaw il-bażijiet tad-data tagħna u l-interfaċċi elettroniċi tagħhom.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru Grieg tal-insolvenza?

Skont il-leġiżlazzjoni Griega, il-proċeduri ta’ insolvenza huma:

  • il-falliment (l-Artikoli 1-61 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 13(1)-(4) tal-Liġi 4013/2011, l-Artikolu 22(1) tal-Liġi 4055/2012, l-Artikoli 1-3 tal-Liġi 4446/2016, l-Artikolu 14 tal-Liġi 4491/2017)
  • il-likwidazzjoni speċjali b’operazzjoni li tkompli (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (l-Artikolu 12 tal-Liġi 4013/2011, l-Artikolu 6 tal-Liġi 4446/2016)
  • ir-riżoluzzjoni ta’ qabel il-falliment (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (l-Artikoli 70-101 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 22(2) tal-Liġi 4055/2012, l-Artikoli 116(3) u 234(1)-(3) tal-Liġi 4072/2012, l-Artikolu 3 et seq. tal-Liġi 4446/2016)
  • il-pjan ta’ ristrutturar (l-Artikoli 109-123 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 7 et seq. tal-Liġi 4446/2016)
  • il-proċedura simplifikata għall-fallimenti minuri (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (l-Artikolu 9 tal-Liġi 4446/2016, l-Artikolu 62 tal-Liġi 4472/2017)

Il-qrati ċivili distrettwali lokali (eirinodikeía) huma responsabbli għall-kunsiderazzjoni ta’ kawżi u għall-għoti ta’ deċiżjonijiet dwar talbiet li jinvolvu l-falliment ta’ persuni fiżiċi.

Il-qrati lokali tal-ewwel istanza (protodikeía) huma responsabbli għall-kunsiderazzjoni ta’ kawżi u għall-għoti ta’ deċiżjonijiet dwar talbiet li jinvolvu l-falliment ta’ assoċjazzjonijiet (prosopikés etairíes), soċjetajiet limitati (eterórrythmes etairíes), soċjetajiet ġenerali (omórrythmes etairíes), kumpaniji b’kapital privat (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), kumpaniji b’responsabbiltà limitata (etairíes periorisménis efthýnis), kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata (anónymes etairíes), kumpaniji Ewropej u soċjetajiet kooperattivi Ewropej.

Ir-Reġistru Ġenerali tal-Kummerċ (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) fil-kmamar tal-kummerċ lokali huwa responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati meħtieġa għall-proċeduri ta’ falliment.

L-aċċess għar-reġistru Grieg tal-insolvenza huwa mingħajr ħlas?

Ma teżisti l-ebda possibbiltà bħal din.

Kif tfittex ir-reġistru Grieg tal-insolvenza

mhux applikabbli.

L-istorja tar-reġistru Grieg tal-insolvenza

mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 17/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.