Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruiċ-Ċekil-Griegl-Ingliżil-Franċiżil-Pollakkis-Slovakk diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Latvja

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor lejn ir-reġistru tal-insolvenza tal-Latvja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru tal-insolvenza Latvjan?

Ir-reġistru tal-insolvenza Latvjan jipprovdi informazzjoni dwar:

 • amministraturi;
 • proċedimenti ta’ insolvenza fir-rigward ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi;
 • proċedimenti ta’ protezzjoni legali;
 • proċedimenti mhux ġudizzjarji ta’ protezzjoni legali;

Ir-reġistru tal-insolvenza huwa aċċessibbli għal kulħadd u l-entrati fir-reġistru huma affidabbli. Huwa jaqa’ taħt l-awtorità tar-Reġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Latvjan huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-informazzjoni fir-reġistru tal-insolvenza Latvjan tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas, iżda titħallas tariffa jekk membru tal-pubbliku jixtieq jirċievi informazzjoni fil-forma ta’ dokument.

Biex tirċievi mir-Reġistru tal-Intrapriżi dikjarazzjoni jew dokument ieħor li fih il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali ta’ debitur (persuna fiżika) jew amministratur, ikkuntattja r-Reġistru tal-Intrapriżi mat-talba tiegħek għal informazzjoni jew applika b’mod elettroniku permezz tal-portal Latvija.lv.

Kif tfittex fir-reġistru tal-insolvenza Latvjan

Amministraturi

Din it-taqsima fiha informazzjoni dwar l-amministraturi, jiġifieri:

 • isem;
 • kunjom;
 • l-indirizz tal-uffiċċju u l-informazzjoni ta’ kuntatt;
 • in-numru taċ-ċertifikat;
 • id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat.

Informazzjoni dwar l-amministraturi li ċ-ċertifikati tagħhom ikunu skadew hija disponibbli mir-rekords storiċi taħt Vēsturiskie dati. Il-link “Izzaņa” tagħti aċċess għall-informazzjoni kollha li ġiet irreġistrata fir-reġistru tal-insolvenza Latvjan fuq kull amministratur individwali.

Tfittxija

Biex tfittex informazzjoni fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari (persuna fiżika jew ġuridika), uża t-taqsima Meklēt. L-informazzjoni tista’ tiġi ffiltrata skont il-kriterji li ġejjin:

 • in-numru ta’ reġistrazzjoni tad-debitur (għall-persuni ġuridiċi) jew in-numru ta’ identità (għall-persuni fiżiċi);
 • l-isem jew it-titolu tad-debitur;
 • il-perjodu meta nbeda l-proċediment;
 • it-tip ta’ proċediment (proċediment ta’ insolvenza, proċediment ta’ protezzjoni legali, proċediment ta’ protezzjoni legali barra l-qorti);
 • in-natura tal-proċediment (lokali, transkonfinali primarja, transkonfinali sekondarja).
 • status ta’ proċediment (proċedimenti għaddejjin, proċedimenti kompluti, il-proċedimenti kollha).

Ir-riżultati tat-tiftix jintwerew b’link għal “Referenza tar-Reġistru tal-Intrapriżi” (“Uzņēmumu reģistra izziņa”), fejn tkun disponibbli l-informazzjoni kollha fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari, inklużi dokumenti skennjati li jkun fihom avviżi tal-amministraturi dwar laqgħat tal-kredituri, l-aġenda tal-laqgħat tal-kredituri u n-notifiki lill-kredituri.

Ġurnal

Biex tara r-rekords imdaħħla fir-reġistru tal-insolvenza f’data speċifika, uża t-taqsima Žurnāls. Awtomatikament, ir-rekords murija huma dawk tal-ġurnata attwali. Uża l-kalendarju biex tara r-rekords irreġistrati f’dati oħra jew uża s-subtaqsima Mēneša žurnāls biex tiffiltra r-rekords skont ix-xahar. Kull reġistrazzjoni fiha link — ir-“Reġistru tal-Intrapriżi ta’ referenza” (“Uzņēmumu reģistra izziņu”) — għal informazzjoni dettaljata dwar proċeduri partikolari ta’ insolvenza.

Statistika

Din it-taqsima fiha diversi informazzjoni statistika relatata mal-proċedimenti ta’ insolvenza u ta’ protezzjoni legali, segwita minn link għal “Referenza tar-Reġistru tal-Intrapriżi” (“Izziņa”), fejn hija disponibbli l-informazzjoni kollha li tinsab fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari.

L-Istorja tar-reġistru tal-insolvenza Latvjan

L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru tmur lura għall-1 ta’ Jannar 2008.

Links

Informazzjoni addizzjonali dwar ir-reġistru tal-insolvenza Latvjan

Aġenzija tal-Istat tal-amministrazzjoni tal-insolvenza

L-aħħar aġġornament: 04/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.