Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

M’hemmx reġistru ta’ stralċ separat fil-Litwanja. Tista’ tivverifika l-istatus tal-kumpaniji f’dan ir-rigward fuq is-sit elettroniku tar-Reġistru tal-Entijiet legali (Juridinių asmenų registras). Wieħed jista’ jara l-istatus tal-kumpaniji fir-Reġistru tal-Entijiet legali mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.