Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Olanda

Din il-paġna tagħti introduzzjoni qasira dwar ir-Reġistru tal-Insolvenza Netherlandiż.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’informazzjoni fih ir-reġistru tal-insolvenza Netherlandiż?

Fin-Netherlands, hemm tliet tipi ta’ insolvenza:

 • Falliment
 • Moratorju (jew “sospensjoni tal-pagament”)
 • Ristrutturar tad-dejn

Il-qrati distrettwali huma responsabbli għad-deċiżjonijiet dwar dawn it-tipi kollha ta’ insolvenza u għaż-żamma tad-data rilevanti fir-reġistri tagħhom stess. Huma responsabbli wkoll għat-trasmissjoni (awtomatizzata) tan-notifiki tal-insolvenza lill-Kunsill għall-Ġudikatura (Raad voor de rechtspraak). Il-Kunsill għall-Ġudikatura juża dawn in-notifiki jew ir-Reġistru Ċentrali tal-Insolvenza (CIR, Central Insolvency Register)

Is-CIR fih l-informazzjoni kollha min-notifiki tal-insolvenza ppubblikati, inkluż:

 • Dettalji personali
 • Ismijiet tal-kumpaniji
 • IDs tar-reġistru tan-negozju
 • Dettalji tal-kuraturi u l-amministraturi
 • In-notifiki preċedenti kollha

Ċaħda ta’ responsabilità tar-Reġistru tal-Insolvenza Netherlandiż

Ir-Reġistru Ċentrali tal-Insolvenza fih informazzjoni mir-reġistri lokali miżmuma minn diversi qrati distrettwali dwar il-fallimenti, is-sospensjoni tal-pagamenti, u l-kanċellazzjoni tad-dejn marbuta mal-persuni fiżiċi (individwi privati).

L-aċċess għar-Reġistru tal-Insolvenza Netherlandiż huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq l-aċċess għas-CIR online.

Servizz online huwa disponibbli għall-utenti tan-negozju biex jinfurmahom aktar malajr dwar l-aħħar pubblikazzjonijiet mir-reġistru.

Kif jista’ jsir tiftix fir-Reġistru tan-Negozju Netherlandiż?

Tista’ biss tfittex persuni fiżiċi permezz ta’:

 • l-isem u d-data tat-twelid
 • l-isem, il-kodiċi postali u n-numru tad-dar
 • id-data tat-twelid, il-kodiċi postali u n-numru tad-dar

Tista’ tfittex persuni ġuridiċi/ismijiet tal-kumpanija permezz ta’:

 • l-isem tal-persuna ġuridika/tal-isem tal-kumpanija
 • in-numru tal-Kamra tal-Kummerċ (Kamer van Koophandel)
 • il-kodiċi postali u n-numru tad-dar

Tista’ tfittex ukoll permezz tad-data, il-qorti distrettwali, it-tip ta’ pubblikazzjoni, ir-referenza tal-pubblikazzjoni jew in-numru tal-insolvenza.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Netherlandiż

Is-CIR inħoloq fl-1 ta’ Jannar 2005. Kull każ li seħħ jew ġie notifikat wara dik id-data jista’ jinstab fis-CIR.

Links relatati

Reġistru Ċentrali tal-Insolvenza fin-Netherlands

L-aħħar aġġornament: 12/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.