Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Portugall

Din il-paġna tipprovdi introduzzjoni qasira għar-reġistru ta’ insolvenza Portugiż.

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

X’jinkludi r-reġistru ta' insolvenza?

Ir-reġistru ta' insolvenza elettroniku jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

  • In-numru tal-każ tal-insolvenza
  • L-identifikazzjoni tal-qorti fejn kien jew ikun qiegħed jinstema’ l-każ ta’ insolvenza
  • L-identifikazzjoni tal-persuna insolventi
  • L-identifikazzjoni tal-amministratur għall-insolvenza
  • Il-limitu taż-żmien għall-preżentazzjoni tat-talbiet
  • Id-data li fiha kienet iddikjarata l-insolvenza

Ir-reġistru elettroniku jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-każijiet ta’ insolvenza (ara hawn taħt).

Hemm xi ħlas għall-konsultazzjoni tar-reġistru ta' insolvenza Portugiż?

Le, il-konsultazzjoni tar-reġistru ta' insolvenza hija mingħajr ħlas.

Leġiżlazzjoni dwar ir-reġistru ta' insolvenza

Ir-reġistru ta' insolvenza Portugiż huwa regolat bl-Artikolu 38 tal-Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Kodiċi tal-Insolvenza u tal-Irkupru Korporattiv), adottat bid-Digriet Amministrattiv Nru 53/2004 tat-18 ta’ Marzu 2004, kif emendat.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.