Faillissements- en insolventieregisters

Oostenrijk

Dit deel van het portaal bevat een korte inleiding op het Oostenrijkse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Welke gegevens bevat het insolventieregister?

Het Oostenrijkse insolventieregister (“Insolvenzdatei” genoemd) is in handen van en wordt onderhouden door het bondsministerie van Justitie. Het bevat informatie over het opstarten van insolventieprocedures en andere belangrijke stappen in de procedure.

Het register is gepubliceerd onder de rubriek Ediktsdatei.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Ja.

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse insolventieregister

Uitvoerige informatie (uitsluitend in het Duits) is beschikbaar op de website van het bondsministerie van Justitie onder de rubriek Ediktsdatei (gegevensbank met wettelijke mededelingen).

Geschiedenis van het insolventieregister

Het Oostenrijkse insolventieregister wordt sinds 1999 bijgehouden.

Links

Organisatie van de rechtspraak - Oostenrijk

Laatste update: 08/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.