Faillissements- en insolventieregisters

België

Op deze pagina vindt gegevens over de insolventieregisters van België.

Inhoud aangereikt door
België

Welke insolventieregister zijn er in België?

In België moet er een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemingen, rechtspersonen of natuurlijke personen en natuurlijke personen die geen onderneming zijn (= particulieren).

 • Wat de ondernemingen betreft, bestaat er enkel een nationaal centraal insolventieregister met als naam Centraal Register Solvabiliteit voor de ondernemingen die het voorwerp zijn van een insolventieprocedure, te weten een procedure van gerechtelijke organisatie of een faillisementsprocedure: https://www.regsol.be.
 • Wat de particulieren betreft, bestaat er in België een gegevensbank waarin een zekere hoeveelheid informatie wordt gecentraliseerd over personen met een overmatige schuldenlast die ervoor gekozen hebben om een procedure van collectieve schuldenregeling aan te gaan. Deze gegevensbank is opgezet bij de Nationale Bank van België, maar is niet openbaar.

Is de toegang tot het insolventieregister van België kosteloos?

Nee, de raadpleging is niet betalend.

Ja, voor de neerlegging van bepaalde documenten en het dossierbeheer moet worden betaald.

Zie de volgende link: https://dp-a.be/nl/tarieven-dpa-regsol

Hoe zoek je iets op in een insolventieregister in België?

De eerste stap is een account aanmaken.

Iedereen kan inzage vragen in een openstaand dossier. U zoekt het dossier in kwestie door te klikken op “inzage vragen in een openstaand dossier” op de homepage. Uw toegangsaanvraag wordt beoordeeld door:

 • de curator – voor faillissementen van voor 1 mei 2018;
 • de rechter-commissaris – voor faillissementen van na 1 mei 2018;
 • de gedelegeerd rechter – voor procedures van gerechtelijke reorganisatie wanneer de vraag tot toegang wordt gesteld door een andere partij dan een schuldeiser;
 • de schuldenaar (of zijn raadsman) – voor procedures van gerechtelijke reorganisatie wanneer de vraag tot toegang wordt gesteld door een schuldeiser;
 • de schuldenaar in de procedure van gerechtelijke reorganisatie of het faillissement, en dit enkel wanneer:
  • de vraag tot toegang wordt gesteld door de raadsman van de schuldenaar;
  • er effectief een schuldenaar gekoppeld is aan het dossier in kwestie.

   Indien er geen schuldenaar gekoppeld is aan het dossier, worden de door de raadsman van de schuldenaar gestelde vragen tot toegang door de onderstaande actoren behandeld (zie ook hierboven):
  • de gedelegeerd rechter (procedures van gerechtelijke reorganisatie);
  • de rechter-commissaris (faillissementen waarvan het vonnis is uitgesproken na 1 mei 2018);
  • de curator (faillissementen waarvan het vonnis is uitgesproken vóór 1 mei 2018).

U krijgt een e-mail en een notificatie zodra de toegang u is toegekend. Indien de toegang geweigerd wordt, krijgt u eveneens de reden daarvoor meegedeeld in de notificatie en de e-mail.

Indien u toegang hebt tot een dossier en het dossier wordt gesloten, dan blijft die toegang voor u bestaan in het archief van RegSol.

Indien u nog geen toegang hebt tot een dossier dat ondertussen werd afgesloten, dan komt de vraag terecht bij de griffie van de betrokken ondernemingsrechtbank, die u dan de toegang kan geven door u uit te nodigen inzage te nemen in een gesloten dossier in het archief.

Beschikbaarheid van gegevens in het insolventieregister van België?

Het register bevat alle gegevens en alle documenten van de insolventiezaken, dat wil zeggen alle lopende faillissementen en procedures van gerechtelijke reorganisatie die zijn geopend vanaf 1 mei 2018 voor zover ze niet afgesloten zijn.

Links

RegSol

Laatste update: 08/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.