Faillissements- en insolventieregisters

België

Op deze pagina vindt gegevens over de insolventieregisters van België.

Inhoud aangereikt door
België

Welke insolventieregister zijn er in België?

Er bestaat geen nationaal centrale insolventieregister in België. Er zijn wel verschillende instanties die informatie verzamelen over bedrijven en particulieren..

  • Wat de ondernemingen en natuurlijke persoon handelaars betreft, is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een register met alle identificatiegegevens van ondernemingen en natuurlijke persoon handelaars en met hun rechtstoestand (en met onder meer gegevens over een eventueel faillissement). De gegevens over de rechtstoestand van ondernemingen zijn momenteel niet publiek toegankelijk. Faillissementsvonnissen en vonnissen waarbij een gerechtelijke reorganisatie wordt toegestaan, worden echter bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat online toegankelijk is.
  • Wat de particulieren betreft, bestaat er in België een gegevensbank waarin een aantal gegevens is gebundeld over personen met overmatige schulden die een procedure van collectieve schuldenregeling hebben ingeleid. Deze gegevensbank wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, maar is niet openbaar.

Is de toegang tot het insolventieregister van België kosteloos?

Ja, het Belgisch Staatsblad is kosteloos toegankelijk.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister van België?

Faillissementsvonnissen en vonnissen waarbij een gerechtelijke reorganisatie wordt toegestaan, kunnen worden teruggevonden in het Belgisch Staatsblad.

Beschikbaarheid van gegevens in het insolventieregister van België?

In het Belgisch Staatsblad zijn de referentiegegevens van de ondernemingen vanaf 1 januari 1983 zijn beschikbaar met een link naar de publicaties van na 1 juni 1997.

Ook publicaties van de verenigingen van na 1 juli 2003 zijn beschikbaar op het Belgsich Staatsblad.

Links

Federale Overheidsdienst Justitie

Laatste update: 20/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.