Faillissements- en insolventieregisters

Bulgarije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Inhoud van het insolventieregister

Het Bulgaarse insolventieregister bestaat uit drie delen:

  1. de lijst van curatoren - toegankelijk via de website van het Bulgaarse ministerie van Justitie,
  2. het bulletin van verkopingen en veilingen - volledig toegankelijk via de website van het Bulgaarse ministerie van Economie,
  3. het register van insolventieprocedures - bijgehouden in een centrale databank.

Is toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Het insolventieregister kan kosteloos worden geraadpleegd.

Zoeken in het Bulgaarse insolventieregister

Op de website kunt u op naam zoeken naar een curator.

Zoeken naar een verkoping

Het bulletin van verkopingen is te vinden op de website van het Bulgaarse ministerie van Economie.

Geschiedenis van het insolventieregister

Het systeem werd in 2009 opgezet als onderdeel van het project “Transparantie en efficiëntie van insolventieprocedures”, subprioriteit 1.5 “Transparant en efficiënt rechtssysteem” van het operationeel programma “Administratieve Capaciteit” (OPAC), uitgevoerd in het kader van subsidieovereenkomst nr. K09-15-5-C/9.10.2009. Het project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de staatsbegroting van de Republiek Bulgarije.

Laatste update: 29/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.