Faillissements- en insolventieregisters

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Het nationaal insolventieregister is een openbaar elektronisch register dat de betrokken schuldeisers en rechtbanken voorziet van betere informatie over lopende insolventieprocedures en voorkomt dat er parallel meerdere van dergelijke procedures worden ingesteld.

Op 26 juni 2018 voltooide het ministerie van Justitie de eerste fase van het project ‘Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe’, dat deels wordt gefinancierd vanuit het CEF-programma van de Europese Commissie (Connecting Europe Facility op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken: CEF-TC-2016-2: Europees e-justitieportaal), waarvoor Kroatië zich aangemeld heeft als lid van een consortium met Duitsland, Frankrijk, Italië en Roemenië.

Binnen CEF wordt prioriteit gegeven aan de financiering en implementatie van elektronische diensten die nodig zijn voor de communicatie binnen het stelsel van onderling verbonden insolventieregisters.

Het insolventieregister is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures.

De gegevens in het insolventieregister worden minimaal een maal per dag bijgewerkt en hebben betrekking op:

  • aan faillissement voorafgaande procedures en insolventieprocedures waarvoor de beslissing tot het instellen van de procedure niet eerder dan op 1 september 2015 is genomen;
  • insolventieprocedures voor consumenten waarvoor de beslissing tot het instellen van de procedure niet eerder dan op 1 januari 2016 is genomen.

Alle gegevens in het register vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de desbetreffende procedures worden behandeld.

De tweede fase van het project Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe is eveneens voltooid, zodat de nationale insolventieregisters nu onderling zijn verbonden via het Europese e-justitieportaal.

Laatste update: 04/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.