Faillissements- en insolventieregisters

Cyprus

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Register van faillissementen en liquidaties (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών) van Cyprus.

Inhoud aangereikt door
Cyprus

De Afdeling faillissementen (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) is belast met de ontvangst en het beheer van de activa van insolvente natuurlijke en rechtspersonen en brengt verslag uit aan de Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Deze afdeling houdt een register bij van failliet verklaarde natuurlijke personen. Wanneer een onderneming wordt ontbonden, wordt het ondernemingsregister hiervan in kennis gesteld. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator.

Welke gegevens bevat het insolventieregister?

Niet van toepassing.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Niet van toepassing.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister

Niet van toepassing.

Geschiedenis van het insolventieregister

Het insolventieregister bevat informatie over insolventies sinds 1931.

Links

Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.