Faillissements- en insolventieregisters

Finland

Finland kent twee openbare insolventieregisters: het register van faillissementen en herstructureringen en het register van schuldsaneringen. Gebruikers kunnen deze registers kosteloos raadplegen via de informatiediensten van het Finse rechtsregistratiecentrum.

Inhoud aangereikt door
Finland

Het insolventieregister is een informatiedienst van het Finse rechtsregistratiecentrum.

Welke gegevens bevat het Finse insolventieregister?

Het register bevat faillissementsgegevens uit het register van faillissementen en herstructureringen en het register van schuldsaneringen met betrekking tot schulden die in het kader van de ondernemingsactiviteiten van een persoon zijn ontstaan. Het register biedt informatie over aanvragen en beslissingen omtrent faillissementen en herstructureringen, maar bijvoorbeeld ook informatie over tijdstip en plaats van de vergadering van schuldeisers, de uiterste termijn voor het indienen van vorderingen en de contactgegevens van de curator.

Schuldsaneringsinformatie met betrekking tot schulden die voor persoonlijke doeleinden zijn aangegaan, moeten rechtstreeks bij het rechtsregistratiecentrum worden aangevraagd, dat die informatie vervolgens kosteloos zal verstrekken.

Is de toegang tot het Finse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos.

Hoe vindt u wat u zoekt in het Finse insolventieregister?

In het insolventieregister kan worden gezocht op de naam, het identiteitsnummer of het bedrijfsregistratienummer van de schuldenaar, op tijdvak en op de naam van de curator.

Bij een aanvraag voor informatie uit het rechtsregistratiecentrum over een persoonlijke schuld moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • de naam van de persoon om wiens gegevens wordt verzocht;
  • het identiteitsnummer van de persoon om wiens gegevens wordt verzocht;
  • de naam en het telefoonnummer van de aanvrager en het adres waarnaar de gegevens verzonden moeten worden.

De geschiedenis van het Finse insolventieregister

De informatie in de registers gaat terug tot 1995.

Links

Fins

Insolventieregister

Rechtsregistratiecentrum (Oikeusrekisterikeskus): registers

Register van faillissementen en herstructureringen (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Register van schuldsaneringen (velkajärjestelyrekisteri)

Engels

Rechtsregistratiecentrum Registers

Register van faillissementen en herstructureringen

Register van schuldsaneringen

Zweeds

Rechtsregistratiecentrum (Rättsregistercentralen): registers

Register van faillissementen en herstructureringen (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Register van schuldsaneringen (Skuldsaneringsregistret)

Laatste update: 10/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.