Faillissements- en insolventieregisters

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Welke gegevens bevat het Franse insolventieregister?

Frankrijk beschikt niet over een specifiek insolventieregister. Het beschikt over verschillende registers waarin beslissingen over de insolventie van schuldenaars worden opgenomen. Het gaat met name om beslissingen tot opening of uitbreiding van een insolventieprocedure, verlenging van de waarnemingsperiode, omzetting van de procedure, beëindiging of wijziging van het herstructureringsplan, beëindiging van de procedure, of om beslissingen waarbij een persoonlijk faillissement of een bestuursverbod wordt uitgesproken. De namen van de gerechtsmandatarissen worden eveneens vermeld.

De bestaande registers zijn:

  • het handels- en bedrijvenregister voor natuurlijke personen die handelaar zijn of commerciële ondernemingen;
  • het register van de ambachtelijke beroepen (natuurlijke personen of rechtspersonen);
  • de lijst van ondernemingen van de departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle, voor de in deze departementen gevestigde ambachtelijke bedrijven;
  • het landbouwregister voor de landbouwondernemingen.

Bovendien wordt een aantal van de bovengenoemde beslissingen bekendgemaakt door middel van een mededeling in het Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales en in een officieel publicatieblad.

Hoe kunt u de Franse insolventieregisters raadplegen?

De informatie uit de officiële publicatiebladen, het Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en het handels- en bedrijvenregister wordt gecentraliseerd op het« Portail de la Publicité Légale des Entreprises », dat toegankelijk is op het volgende adres: https://www.bodacc.fr/

Is toegang tot de Franse insolventieregisters kosteloos?

De informatie is kosteloos.

Wat is de periode waarop de insolventieregisters in Frankrijk betrekking hebben?

Het portaal biedt toegang tot de officiële publicaties sinds 1 januari 2010 en tot de publicaties van het Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sinds 1 januari 2008.

De website van het handels- en bedrijvenregister is te vinden op: https://www.infogreffe.fr/

Voor de meeste daar te vinden informatie moet worden betaald.

Laatste update: 30/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.