Faillissements- en insolventieregisters

Duitsland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het Duitse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Duits insolventieregister

Het Duitse insolventieregister geeft toegang tot de insolventieverklaringen (Insolvenzbekanntmachungen) van alle Duitse insolventierechtbanken, in overeenstemming met § 9 van de insolventiebeschikking (Insolvenzordnung). Deze informatie is wettelijk bindend en openbaar toegankelijk.

Het register is eigendom van en wordt bijgehouden door de commissie informatietechnologie in het justitiële systeem van de bondregering/Länder, vertegenwoordigd door het ministerie van Justitie van het Land Noordrijn-Westfalen.

Is de toegang tot het Duitse insolventieregister kosteloos?

Ja.

Hoe opzoekingen verrichten in het Duitse insolventieregister

Het insolventieregister is uitsluitend toegankelijk via de website van het Duits insolventieregister. Waar nodig worden op de website zoekinstructies gegeven. De informatie is uitsluitend beschikbaar in het Duits. NB: zonder restricties zoeken in de gegevens van alle Duitse insolventierechtbanken is alleen mogelijk in de eerste twee weken na de eerste dag van publicatie. Daarna moet u zoeken op de vestigingsplaats van de insolventierechtbank en ten minste één van de volgende criteria: de naam van de persoon of het bedrijf; de statutaire zetel (Sitz) of gewone verblijfplaats (Wohnsitz); het zaaknummer; of de rechtbank van registratie, het soort register en het registratienummer.

Geschiedenis van het Duitse insolventieregister

De informatie op de website van het insolventieregister gaat terug tot 1 april 2002. Op de website kan gedetailleerde informatie worden gevonden betreffende de bestreken periode en de procedures waarover gegevens beschikbaar zijn.

De informatie heeft betrekking op zaken waarin de insolventieprocedure nog niet is afgesloten. De gegevens worden uiterlijk zes maanden na de afronding van de procedure verwijderd.

Links

Duits insolventieregister

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.