Faillissements- en insolventieregisters

Griekenland

Griekenland heeft sinds 1 juni 2021 een elektronisch solvabiliteitsregister.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Welke gegevens bevat het Griekse insolventieregister?

De Griekse wet onderscheidt de volgende insolventieprocedures, in het kader waarvan het elektronische solvabiliteitsregister wordt gebruikt:

  • faillissement (artikelen 75 tot en met 211 van wet nr. 4738/2020 - Boek II);
  • klein faillissement (artikelen 172 tot en met 188 van wet nr. 4738/2020 - Boek II / deel 6);
  • reorganisatieprocedure voorafgaand aan een faillissement (artikelen 31 tot en met 64 van wet nr. 4738/2020 - Boek I / deel 2 / hoofdstuk B’).

De lokale rechtbanken van eerste aanleg (protodikeía) zijn bevoegd voor het behandelen van zaken en het nemen van beslissingen over aanvragen betreffende faillissementen.

De lokale vrederechters (eirinodikeía) zijn bevoegd om kleine faillissementen uit te spreken.

De lokale rechtbanken van eerste aanleg zijn bevoegd voor zaken in het kader van de reorganisatieprocedure voorafgaand aan een faillissement.

Alle publicaties, informatieverstrekking of registraties in verband met insolventieprocedures worden verricht in het elektronische solvabiliteitsregister. In bepaalde gevallen worden de registraties ook overgebracht naar het algemeen handelsregister (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Is de toegang tot het Griekse insolventieregister kosteloos?

Ja, via de website:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Hoe kunnen opzoekingen in het Griekse insolventieregister worden verricht?

Door een zoekactie op: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Geschiedenis van het Griekse insolventieregister

Vanaf 1 juni 2021 zijn alle publicaties via het register op bovengenoemde website voor het publiek toegankelijk.

Laatste update: 14/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.