Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Griekenland

Griekenland heeft geen elektronische insolventieregisters. Wij bereiden momenteel de digitalisering van onze gegevensbanken en hun elektronische interfaces voor.

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Griekse insolventieregister?

De Griekse wet onderscheidt de volgende insolventieprocedures:

  • faillissement (artikelen 1 tot en met 61 van wet nr. 3588/2007; artikel 13, leden 1 tot en met 4, van wet nr. 4013/2011; artikel 22, lid 1, van wet nr. 4055/2012; artikelen 1, 2 en 3 van wet nr. 4446/2016, en artikel 14 van wet nr. 4491/2017);
  • bijzondere liquidatie met voortzetting van de activiteiten (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (artikel 12 van wet nr. 4013/2011 en artikel 6 van wet nr. 4446/2016);
  • reorganisatieprocedure voorafgaand aan een faillissement (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (artikelen 70 tot en met 101 van wet nr. 3588/2007; artikel 22, lid 2, van wet nr. 4055/2012; artikel 116, lid 3, en artikel 234, leden 1, 2 en 3, van wet nr. 4072/2012, en artikel 3 e.v. van wet nr. 4446/2016);
  • herstructureringsplannen (artikelen 109 tot en met 123 van wet nr. 3588/2007 en artikel 7 e.v. van wet nr. 4446/2016);
  • vereenvoudigde procedure voor kleine faillissementen (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (artikel 9 van wet 4446/2016 en artikel 62 van wet 4472/2017).

De lokale civiele districtsrechtbanken (eirinodikeía) zijn bevoegd voor het behandelen van zaken en het nemen van beslissingen over aanvragen betreffende het faillissement van natuurlijke personen.

De lokale rechtbanken van eerste aanleg (protodikeía) zijn bevoegd voor het behandelen van zaken en het nemen van beslissingen over aanvragen betreffende het faillissement van verenigingen (prosopikés etairíes), commanditaire vennootschappen (eterórrythmes etairíes), vennootschappen onder firma (omórrythmes etairíes), privaatrechtelijke kapitaalvennootschappen (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (etairíes periorisménis efthýnis), naamloze vennootschappen (anónymes etairíes), Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen.

Het algemeen handelsregister (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) bij de lokale kamers van koophandel is bevoegd voor het afgeven van de nodige certificaten voor faillissementsprocedures.

Is de toegang tot het Griekse insolventieregister kosteloos?

Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe kunnen opzoekingen in het Griekse insolventieregister worden verricht?

Niet van toepassing.

Geschiedenis van het Griekse insolventieregister

Niet van toepassing.

Laatste update: 17/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.