Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Griekenland

Griekenland heeft geen website voor de raadpleging van insolventieregisters. We zijn bezig met het opzetten en digitaliseren van onze databanken en de elektronische interface ervan.

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Griekse insolventieregister?

De Griekse wet onderscheidt de volgende insolventieprocedures:

  • faillissement (artikelen 1 t/m 61 van wet nr. 3588/2007, artikel 13, leden 1 t/m 4, van wet nr. 4013/2011, artikel 22, lid 1, van wet nr. 4055/2012);
  • bijzondere liquidatie met voortzetting van de activiteiten (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (artikel 106, onder k), van wet nr. 3588/2007, artikel 12 van wet nr. 4013/2011);
  • reorganisatieprocedure voorafgaand aan een faillissement (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (artikelen 70 t/m 101 van wet nr. 3588/2007, artikel 22, lid 2, van wet nr. 4055/2012, artikel 116, lid 3, en artikel 234, leden 1 t/m 3, van wet nr. 4072/1012);
  • herstructureringsplannen (artikelen 109 t/m 123 van wet nr. 3588/2007, artikel 34, lid 1, van wet nr. 3858/2010);
  • vereenvoudigde procedure voor kleine faillissementen (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (artikelen 162 en 163 van wet nr. 3588/2007);

De lokale civiele districtsrechtbanken (ειρηνοδικεία) zijn verantwoordelijk voor het behandelen van rechtszaken en het nemen van besluiten in verband met aanvragen betreffende het faillissement van natuurlijke personen.

De lokale rechtbanken van eerste aanleg (πρωτοδικεία) zijn verantwoordelijk voor het behandelen van rechtszaken en het nemen van besluiten in verband met aanvragen betreffende het faillissement van vennootschappen (προσωπικές εταιρίες), commanditaire vennootschappen (ετερόρρυθμες εταιρίες), vennootschappen onder firma (ομόρρυθμες εταιρίες), privaatrechtelijke kapitaalvennootschappen (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), naamloze vennootschappen (ανώνυμες εταιρίες), Europese ondernemingen en Europese coöperaties.

Het Algemeen Handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) bij de lokale kamers van koophandel is verantwoordelijk voor het afgeven van de verklaringen die nodig zijn om de faillissementsprocedure te starten.

Is het Griekse insolventieregister gratis toegankelijk?

Deze mogelijkheid bestaat niet.

Hoe doorzoek ik het Griekse insolventieregister?

Geschiedenis van het Griekse insolventieregister

Laatste update: 03/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.