Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over het Ierse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Ierland

Welke gegevens bevat het Ierse insolventieregister?

Ierland kent geen afzonderlijk insolventieregister. Informatie over insolventies van ondernemingen is te vinden in de gegevens waarover het Companies Registration Office (bureau voor de registratie van ondernemingen) beschikt.

Het Personal Bankruptcy Register (register van persoonlijke faillissementen) wordt handmatig bijgehouden door het Examiner’s Office of the High Court (bureau van de onderzoeker van het hof van beroep). Het bevat informatie over faillissementen die zijn uitgesproken door het hof van beroep van Ierland.

Ook het Register of Personal Insolvencies (register van persoonlijke insolventies) wordt handmatig bijgehouden. Het is onderworpen aan wetgevingsinstrument S.I. nr. 334 van 2002 – Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (Persoonlijke insolventie) van 2002 (European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002) en het bevat informatie over persoonlijke insolventies die zijn uitgesproken door rechtbanken van andere lidstaten van de Europese Unie (zoals betekend aan de curator).

Is de toegang tot het Ierse insolventieregister kosteloos?

Nee. Per zoekopdracht moet een vergoeding worden betaald. U vindt meer informatie over de vergoedingen op de pagina Rules & Fees van de website van de Dienst voor het beheer van de rechtbanken (Courts Service). De vergoeding moet ook worden betaald wanneer de zoekopdracht geen resultaat oplevert en de registers geen informatie bevatten die overeenstemt met de zoekcriteria.

Hoe opzoekingen verrichten in het Ierse insolventieregister

Om opzoekingen in het register van persoonlijke faillissementen te verrichten dient u zich persoonlijk aan te melden op het volgende adres: Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Geschiedenis van het Ierse insolventieregister

Het register van persoonlijke faillissementen bevat informatie die teruggaat tot 1922.

Laatste update: 08/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.