Faillissements- en insolventieregisters

Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over het Ierse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Ierland

De Ierse insolventiedienst (Insolvency Service of Ireland, ISI) is een onafhankelijke officiële instantie die op 1 maart 2013 is opgericht,  met als doel de solvabiliteit van insolvente personen te herstellen.

ISI voert taken uit op een aantal werkterreinen, te weten:

 • dossierbeheer;
 • faillissementen;
 • regulering en beleid;
 • juridische aspecten;
 • ondernemingen.

Overeenkomstig de wet op de persoonlijke insolventie (Personal Insolvency Act) publiceert de ISI de volgende informatie in haar registers(N.B.: de registers van ISI zijn niet toegankelijk via Internet Explorer en Edge.  Om een register te raadplegen, kunt u het best gebruikmaken van Chrome, Firefox of Safari.)

Beschermingscertificaten

Bij afgifte van een beschermingscertificaat krachtens artikel 61 van de wet van 2012 inzake persoonlijke insolventie (hierna de “wet van 2012” genoemd) moet de Ierse insolventiedienst, behalve de in de wet voorgeschreven informatie (aanvullende informatie die in de registers moet zijn opgenomen) (S.I. 356 van 2013), de volgende gegevens registreren:

 • de naam en het adres van de schuldenaar en de datum van afgifte van het beschermingscertificaat;
 • indien van toepassing, de verlenging, krachtens artikel 61 van de wet, van het beschermingscertificaat;
 • indien van toepassing, de door de rechter krachtens artikel 63 van de wet gegeven beslissing, evenals de schuldeiser voor wie de beslissing is gegeven; en
 • de laatste datum waarop het beschermingscertificaat krachtens hoofdstuk 3 van de wet nog geldig is.
 • Register van beschermingscertificaten

Register van adviezen voor schuldverlichting

Op grond van artikel 33, lid 4, van de wet van 2012 moet de ISI de volgende gegevens vermelden in het register van adviezen voor schuldverlichting:

 • het feit dat overeenstemming is bereikt over een advies voor schuldverlichting;
 • de datum waarop de overeenstemming over een advies voor schuldverlichting is bereikt;
 • de naam en het adres van de betrokken schuldenaar;
 • alle overige gegevens die vereist zijn bij artikel 133, lid 3, punt b).
 • Register van adviezen voor schuldverlichting

Register van schuldregelingen

Op grond van artikel 76, lid 1, van de wet van 2012 moet de ISI de volgende gegevens vermelden in het register van schuldregelingen:

 • de exacte gegevens waaruit de uitkomst van de stemming op een bijeenkomst van schuldeisers blijkt;
 • het feit dat overeenstemming over een schuldregeling is bereikt;
 • indien van toepassing, alle wijzigingen die zijn aangebracht in de overeenkomst over de schuldregeling;
 • indien van toepassing, wanneer de ISI in kennis wordt gesteld van niet-naleving van de overeenkomst;
 • geslaagde uitvoering van de overeenkomst.
 • Register van schuldregelingen

Register van overeenkomsten inzake persoonlijke insolventie

Op grond van artikel 113, lid 1, van de wet van 2012 moet de ISI de volgende gegevens vermelden in het register van overeenkomsten inzake persoonlijke insolventie:

 • het feit dat er een overeenkomst inzake persoonlijke insolventie is gesloten;
 • de exacte gegevens waaruit de uitkomst van de stemming op een bijeenkomst van schuldeisers blijkt;
 • indien van toepassing, alle wijzigingen die zijn aangebracht in de overeenkomst inzake persoonlijke insolventie;
 • indien van toepassing, wanneer de ISI in kennis wordt gesteld van niet-naleving van de overeenkomst;
 • geslaagde uitvoering van de overeenkomst.
 • Register van overeenkomsten inzake persoonlijke insolventie
Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.