Faillissements- en insolventieregisters

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Er bestaat geen afzonderlijk insolventieregister in Litouwen. U kunt de status van bedrijven ten aanzien van insolventie controleren op de website van het register van juridische entiteiten (Juridinių asmenų registras). Het opzoeken van bedrijfsstatussen in het register is kosteloos.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.