Faillissements- en insolventieregisters

Luxemburg

In Luxemburg bestaat geen insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Welke gegevens bevat het Luxemburgse insolventieregister?

In Luxemburg is er geen insolventieregister. Rechtbanken die een faillissement uitspreken, delen dit mee aan het Registre de commerce et des sociétés (RCS) (handels- en ondernemingsregister), dat de informatie opneemt in zijn gegevensbank.

Is de toegang tot de lijst van faillissementen kosteloos?

De lijst van uitgesproken faillissementen wordt maandelijks gepubliceerd in deel B van het Mémorial - Recueil administratif et économique (Luxemburgs staatsblad – Administratieve en economische rubriek) en kan kosteloos worden geraadpleegd op Legilux, de juridische portal van Luxemburg.

Bovendien stelt het RCS in de rubriek Consultations - statistiques de dépôt (raadpleging - statistieken gedeponeerde stukken) van zijn website een statistische module ter beschikking van het publiek, die informatie verschaft over de maandelijks bij het RCS gedeponeerde faillissementsvonnissen. Deze informatie is beschikbaar in de vorm van lijsten van gedeponeerde stukken. Zij kan tevens als 'flat file' worden geëxporteerd.

Hoe opzoekingen verrichten over faillissementen in Luxemburg?

Eerste methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van het registre de commerce et des sociétés (RCS) te verrichten aan de hand van de naam (of een deel van de naam) of het nummer van inschrijving van de geregistreerde persoon.

De zoekmachine van de website geeft de lijst van de opgezochte personen weer.

Met een muisklik op de naam van de weergegeven personen krijgt u kosteloos toegang tot de volgende informatie:

  • RCS-nummer,
  • datum van inschrijving,
  • naam,
  • rechtsvorm,
  • adres van de maatschappelijke zetel,
  • lijst van sinds 2003 gedeponeerde stukken,
  • en informatie over de vraag of de persoon in staat van faillissement verkeert.

Tweede methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van het registre de commerce et des sociétés (RCS) te verrichten in de rubriek "Consultations - statistiques de dépôt", via de statistische module die informatie verschaft over de maandelijks bij het RCS gedeponeerde faillissementsvonnissen.

Derde methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van de Barreau de Luxembourg (Balie van Luxemburg) te verrichten in de rubriek "Faillites" (faillissementen) op basis van de naam van het bedrijf, de datum van het faillissementsvonnis en op basis van de naam van de curator.

Links

Registre de commerce et des sociétés

Barreau de Luxembourg

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.