Faillissements- en insolventieregisters

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Welke gegevens bevat het insolventieregister van Malta?

De insolventiedienst van Malta verstrekt gedetailleerde informatie over bij de Maltese rechtbanken aanhangige zaken die betrekking hebben op de insolventie van ondernemingen of het faillissement van natuurlijke personen, alsmede informatie uit het ondernemingsregister betreffende insolventieverklaringen van de bestuurders van insolvente ondernemingen.

Is de toegang tot het insolventieregister van Malta kosteloos?

De toegang tot het insolventieregister is kosteloos. Link:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Zoeken in het insolventieregister

U kunt in het insolventieregister zoeken op de naam of het identiteitskaartnummer van de schuldenaar of op het registratienummer van de onderneming.

Geschiedenis van het insolventieregister van Malta

Voordat het insolventieregister in het leven werd geroepen, werd informatie over insolvente ondernemingen bijgehouden door het ondernemingsregister, terwijl informatie over insolventie- en faillissementszaken werd bijgehouden door de rechtbanken. De door de rechtbanken bijgehouden informatie werd bekendgemaakt op een website, naast informatie over zaken in het algemeen. Het insolventieregister werd in januari 2018 toegankelijk gemaakt voor het publiek en bevat gegevens over insolventie- en faillissementszaken sinds tot 1 januari 2014.

Links

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.