Faillissements- en insolventieregisters

Nederland

Deze pagina geeft een korte inleiding op het Nederlandse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke gegevens bevat het Nederlandse insolventieregister?

Nederland kent drie soorten insolventie:

 • Faillissement
 • Surseance van betaling (ook wel ‘uitstel van betaling’)
 • Schuldsanering

De rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de beslissingen over deze soorten insolventie en het bijhouden van de relevante gegevens in hun eigen registers. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het (geautomatiseerd) doorgeven van bekendmakingen van gevallen van insolventie aan de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak gebruikt de bekendmakingen voor het Centraal Insolventieregister (CIR).

Het CIR bevat alle gegevens van gepubliceerde insolventiebekendmakingen, waaronder:

 • Persoonsgegevens
 • Handelsnamen
 • KvK-nummers
 • Gegevens van curatoren en bewindvoerders
 • Alle voorafgaande bekendmakingen

Disclaimer van het Nederlandse insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister bevat gegevens over faillissement, uitstel van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen (particulieren), die worden bijgehouden in de plaatselijke registers bij de verschillende rechtbanken.

Is de toegang tot het Nederlandse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Er gelden geen beperkingen voor de online toegang tot het CIR.

Voor zakelijke gebruikers is een webservice beschikbaar, zodat de gebruiker sneller op de hoogte geraakt van de meest recente publicaties uit het register.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse insolventieregister worden verricht?

Naar natuurlijke personen kan alleen worden gezocht op:

 • Naam en geboortedatum
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Geboortedatum, postcode en huisnummer

Naar rechtspersonen/handelsnamen kan gezocht worden op:

 • Naam van de rechtspersoon/handelsnaam
 • Nummer van de Kamer van Koophandel
 • Postcode en huisnummer

Ook kan er worden gezocht op datum, rechtbank, type publicatie, publicatiekenmerk of insolventienummer.

Geschiedenis van het Nederlandse insolventieregister

De officiële startdatum van het CIR was 1 januari 2005. Alle gevallen, die zich na die datum hebben voorgedaan of zijn bekendgemaakt, zijn in het CIR te vinden.

Gerelateerde links

Centraal Insolventieregister in Nederland

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.