Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Noord-Ierland.

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Noord-Ierse insolventieregister?

In Noord-Ierland is er geen echt insolventieregister als zodanig. De Northern Ireland Courts and Tribunals Service bewaart informatie over iedereen die de afgelopen tien jaar failliet is verklaard. Deze informatie is opgeslagen in een onlinedatabank, die door het publiek tegen betaling kan worden geraadpleegd. Meer informatie over deze onlinemogelijkheid om naar faillissementen te zoeken, is te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

De dienst Insolventie van het Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) houdt zich bezig met insolventiezaken.

Doel en taak van deze dienst zijn:

  • beheer en onderzoek van de activiteiten van failliete partijen en bedrijven in gedwongen liquidatie;
  • de oorzaken van de insolventie achterhalen;
  • het verbod op het uitoefenen van bestuursfuncties voor de bestuurders van bedrijfsinsolventies regelen;
  • actie ondernemen naar aanleiding van eventuele frauduleuze activiteiten in het beheer van insolvente bedrijven;
  • toezicht houden op insolventiegerelateerde beroepen en diensten;
  • de insolventierekening bijhouden;
  • specifiek voor Noord-Ierland wet- en regelgeving en beleid op het gebied van insolventies formuleren.

Online DETI valt onder het Department of Enterprise, Trade and Investment.

Is de toegang tot Online DETI van Noord-Ierland (Online DETI) kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in Online DETI?

De dienst Insolventie houdt registers bij van vrijwillige betalingsregelingen (IVA’s) en Fast Track Voluntary Arrangements (FTVA’s) (overeenkomst waarin een failliet verklaarde schuldenaar zich jegens een schuldeiser verbindt tot betaling van het aan laatstgenoemde verschuldigde bedrag), van Bankruptcy Restriction Orders (BRO’s) en Bankruptcy Restriction Undertakings (BRU’s) (restricties die door de rechter aan een failliet verklaarde schuldenaar worden opgelegd c.q. waaraan de schuldenaar zich vrijwillig onderwerpt) en van surseances van betaling (Debt Relief Orders –DRO’s) en in verband hiermee opgelegde/aangegane restricties (respectievelijk Debt Relief Restriction Orders en Debt Relief Restriction Undertakings – DRRO’s/DRRU’s).

De IVA-, DRO- en DRRO- en DRRU-registers kunnen worden geraadpleegd voor informatie over individuele personen.

Voor meer informatie over de insolventieregisters kunt u hier terecht.

Links

Online DETINI

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 14/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.