Faillissements- en insolventieregisters

Portugal

Deze pagina biedt een korte inleiding tot het Portugese insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Welke informatie is er in het insolventieregister opgenomen?

Het elektronische insolventieregister bevat de volgende informatie:

  • zaaknummer van de insolventieprocedure;
  • rechterlijke instantie waar de insolventiezaak wordt behandeld;
  • identiteit van de insolvente persoon;
  • identiteit van de curator van de insolventieprocedure;
  • uiterste datum voor het indienen van vorderingen;
  • datum van insolventieverklaring.

Het elektronische register biedt gedetailleerde informatie over insolventiezaken (zie hieronder).

Worden er leges geheven voor het raadplegen van het Portugese insolventieregister?

Nee, het insolventieregister kan kosteloos worden geraadpleegd.

Wetgeving betreffende het insolventieregister

Het Portugese insolventieregister is geregeld in artikel 38 van het wetboek inzake insolventie en herstel van ondernemingen (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), aangenomen bij wetsdecreet nr. 53/2004 van18 maart 2004, zoals gewijzigd.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.