Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Faillissements- en insolventieregisters

Schotland

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Schotland.

Inhoud aangereikt door
Schotland

Welke gegevens bevat het insolventieregister van Schotland?

De website Accountant in Bankruptcy bevat richtsnoeren en informatie betreffende insolventieprocedures in Schotland. De website biedt:

 • toegang tot wetgeving;
 • een link naar het insolventieregister, dat informatie bevat over:
  • faillissementsprocedures;
  • faillissementsbeperkingen;
  • beschermde schuldverlichtingsovereenkomsten (Trust Deeds);
  • liquidatie en onderbewindstelling van ondernemingen in Schotland (waaronder solvente liquidaties);
  • schuldmoratoria.

Het insolventieregister van Schotland bevat geen informatie over het beheer van ondernemingen.

De website van DAS Scotland biedt advies over geldkwesties en schulden, informatie voor erkende financiële adviseurs en informatie over schuldsanering (een wettelijke regeling om aflossingen over een redelijke termijn te spreiden, met bescherming tegen procedures door schuldeisers).

Het insolventieregister van Schotland is eigendom van en wordt beheerd door de Accountant in Bankruptcy.

Het DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) van Schotland

Het DAS Register of Scotland bevat informatie over goedgekeurde en aangevraagde schuldbetalingsregelingen. Het biedt ook informatie over de bestaande schuldmoratoria. Het DAS Register is eigendom van en wordt beheerd door de Accountant in Bankrupcty, in het kader van zijn rol als beheerder van DAS.

Is de toegang tot het insolventieregister van Schotland kosteloos?

De toegang tot het insolventieregister van Schotland is kosteloos. Het is ook mogelijk om voor commerciële doeleinden dagelijks gegevens te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Is de toegang tot het DAS register of Scotland kosteloos?

De toegang tot het DAS Register is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister van Schotland?

Het insolventieregister van Schotland is online beschikbaar.

Hoe opzoekingen verrichten in het DAS Register?

Het DAS Register is online beschikbaar.

Geschiedenis van het insolventieregister van Schotland

In het insolventieregister kan informatie worden gezocht over alle lopende faillissementsprocedures, alsook over alle faillissementsprocedures die in de afgelopen twee jaar zijn afgesloten. Wat de beschermde schuldverlichtingsovereenkomsten betreft, bevat het register informatie over lopende procedures, alsook over de procedures die in het afgelopen jaar zijn afgesloten. Wat de onderbewindstellingen of liquidaties betreft, bevat het register informatie over lopende procedures, alsook over de procedures die in het afgelopen jaar zijn afgesloten.

Wat de schuldmoratoria betreft, bevat het register informatie over alle bestaande schuldmoratoria. Een schuldmoratorium wordt opgeheven na zes weken of na de faillietverklaring, de sluiting van een beschermde schuldverlichtingsovereenkomst of de goedkeuring van een schuldbetalingsregeling in het kader van DAS.

Geschiedenis van het DAS Register

De website van het DAS Register biedt informatie over goedgekeurde en aangevraagde schuldbetalingsregelingen alsook over alle bestaande schuldmoratoria.

Links

Accountant in Bankruptcy

Insolventieregister van Schotland

DAS Register

Laatste update: 14/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.