Faillissements- en insolventieregisters

Slovenië

Deze pagina bevat beknopte informatie over het Sloveense insolventieregister. Informatie over de beoordeling en bekendmaking van Sloveense insolventieprocedures is online te raadplegen.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Welke gegevens bevat het Sloveense insolventieregister?

De e-INSOLV-database verschaft informatie over insolventieprocedures. De database bevat de volgende gegevens over insolventieprocedures:

 • geselecteerde identificatiegegevens over de insolvente schuldenaar;
 • de rechtbank die de zaak behandelt en het rolnummer van de zaak;
 • geselecteerde identificatiegegevens van de curator van de insolventieprocedure;
 • de start van de procedure, datum waarop de termijn om een vordering in te dienen verstrijkt en gegevens over andere procedurele besluiten;
 • in het geval van een faillissement, gegevens over de waarde van de boedel van de gefailleerde en de delen die aan de schuldeisers worden terugbetaald.

De database e-Publicaties biedt toegang tot:

 • alle uitspraken (enkelvoud: sklep; meervoud: sklepi) van rechtbanken in insolventieprocedures, met uitzondering van uitspraken over beslag op periodieke vergoedingen, uitspraken over beslag op financiële activa, uitspraken over de beëindiging van het beslag op periodieke vergoedingen of op financiële activa;
 • kennisgeving over het begin van de procedure, over het vaststellen van een datum voor een hoorzitting en andere kennisgevingen of oproepen tot stemming die door de rechtbank krachtens wet worden uitgevaardigd;
 • alle notulen van hoorzittingen en vergaderingen van de crediteurencommissie;
 • verslagen van de curator en de bijlagen daarbij;
 • in verplichte schikkingsprocedures ook de verslagen van de insolvente schuldenaar en de bijlagen daarbij;
 • de lijsten met onderzochte schuldvorderingen;
 • stukken die door partijen zijn ingediend in het kader van de procedure en andere rechtbankverslagen die moeten worden gepubliceerd;
 • in faillissementsprocedures, ook alle oproepen voor openbare veilingen en uitnodigingen om biedingen te doen op de boedel van de gefailleerde.

Daarnaast kan er in de database e-Publicaties een lijst worden geraadpleegd met alle curatoren (seznam vseh upraviteljev) en de insolventieprocedures die door hen worden gevoerd. De lijsten worden dagelijks bijgewerkt.

Beide databases zijn eigendom van en worden bijgehouden door AJPES, het Bureau van de Republiek Slovenië voor openbare registers en aanverwante diensten (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Is de toegang tot het Sloveense insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos. Om toegang te krijgen moet u zich echter wel laten registreren als gebruiker op de website van AJPES, waarna u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt.

Hoe opzoekingen verrichten in het Sloveense insolventieregister?

Beide databases en alle zoekmachines zijn alleen in het Sloveens beschikbaar. Het is mogelijk een opzoeking te doen voor gegevens en documenten betreffende insolventieprocedures die betrekking hebben op rechtspersonen en zelfstandige handelaars met gebruik van alle beschikbare zoekcriteria. Bij opzoekingen betreffende gegevens en documenten over consumenten (natuurlijke personen die geen zelfstandige handelaar zijn) mogen, met het oog op de bescherming van persoonlijke informatie, alleen bepaalde combinaties van gegevens worden gebruikt.

Met behulp van de database e-Publicaties kunt u documenten zoeken die in verband met insolventieprocedures zijn gepubliceerd. Gepubliceerde documenten kunnen worden opgezocht op basis van de volgende criteria:

 • soort schuldenaar (rechtspersoon, natuurlijk persoon enz.);
 • soort procedure (faillissement, verplichte schikking enz.);
 • soort document;
 • schuldenaar (zoek op bedrijfsnaam, fiscaal nummer of identificatienummer);
 • rechtsvorm (naamloze vennootschap, besloten vennootschap enz.);
 • serienummer;
 • rechtbank;
 • datum van het processtuk of de bekendmaking van het document.

  Zoekresultaten worden gerangschikt op publicatiedatum.

In e-INSOLV is het mogelijk om te zoeken naar gegevens over insolventieprocedures op basis van de volgende criteria:

 • serienummer;
 • schuldenaar (voor- en achternaam of bedrijfsnaam, identificatienummer, adres, geboortedatum).

Geschiedenis van het Sloveense insolventieregister

Het register is beschikbaar sinds 1 oktober 2008. Voor die tijd werd een gedeelte van de informatie, zoals de bekendmaking van het begin van insolventieprocedures, in de Staatscourant van de Republiek Slovenië (Uradni list Republike Slovenije; UL RS) gepubliceerd.

Links

Insolventieregister

Laatste update: 23/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.