Faillissements- en insolventieregisters

Zweden

Op deze pagina vindt u informatie over het Zweedse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke gegevens bevat het Zweedse insolventieregister?

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt meerdere registers bij met informatie over geregistreerde ondernemingen. Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt geen apart samenhangend register bij van natuurlijke en rechtspersonen die failliet zijn verklaard. Er is een register, dat door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau wordt bijgehouden, van failliet verklaarde natuurlijke personen en eigendommen. Gegevens over failliet verklaarde bedrijven worden echter geregistreerd in diverse ondernemingsregisters die tevens door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau worden beheerd. De gegevens over natuurlijke personen, eigendommen en bedrijven uit de registers van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau zijn toegankelijk via een zoekmachine op internet.

De gegevens over het faillissement van bedrijven, natuurlijke personen en eigendommen uit de diverse registers van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau worden hieronder aangeduid met ‘het Zweedse insolventieregister’ (met inbegrip van zowel gegevens die via de zoekmachine op internet toegankelijk zijn als gegevens die worden opgevraagd door rechtstreeks contact op te nemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau).

Het register bevat gegevens over bedrijven, natuurlijke personen en eigendommen in verschillende faillissementsstadia. Het register bevat grofweg de volgende gegevenselementen:

  • begindatum faillissementsprocedure;
  • naam van de bevoegde rechtbank;
  • naam, adres en registratienummer/persoonlijk codenummer;
  • status van de procedure; en
  • naam en adres van de beheerder.

Het eigendom en beheer van het register zijn in handen van het Zweeds ondernemingsregistratiebureau.

Uitsluitend gegevens afkomstig van de rechtbanken worden in het register opgenomen. De gegevens worden geregistreerd op de dag dat het Zweedse ondernemingsregistratiebureau ze van de rechtbank ontvangt. Als een natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, worden deze gegevens opgenomen in het ondernemingsregister waarin de natuurlijke persoon is geregistreerd.

Is de toegang tot het Zweedse insolventieregister kosteloos?

De gegevens uit het Zweedse insolventieregister kunnen kosteloos worden ingezien door telefonisch contact op te nemen met het Zweeds ondernemingsregistratiebureau. Voor het opvragen van schriftelijke informatie uit het register wordt meestal een vergoeding gevraagd.

De toegang tot de gegevens over de faillissementsstatus via de zoekmachine op internet is kosteloos. Overige gegevens zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een abonnement.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse insolventieregister?

Voor het opvragen van gegevens uit het register kan iedereen per post, e-mail of telefoon contact opnemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau. Met de zoekmachine op internet kan het register worden doorzocht aan de hand van een bedrijfsnaam, een persoonlijke naam, een registratienummer of een persoonlijk codenummer. 

Geschiedenis van het Zweedse insolventieregister

De gegevens in het register worden voor een periode van vijf jaar bijgehouden.

Laatste update: 01/05/2010

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.