Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Deze pagina wordt momenteel vertaald. Onze excuses voor het ongemak

Faillissements- en insolventieregisters

Verenigd Koninkrijk

Inhoud aangereikt door
Verenigd Koninkrijk