Faillissements- en insolventieregisters

Alle EU-lidstaten hebben insolventie- en faillissementsregisters waarin u informatie kunt opzoeken. Deze registers worden momenteel met elkaar verbonden en zullen kunnen worden geraadpleegd vanuit een centraal punt.

In de registers wordt informatie over insolventie geregistreerd, geanalyseerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor het publiek, zij het in verschillende vormen, afhankelijk van het land:

  • in landen met specifieke registers wordt informatie bekendgemaakt over alle fasen van de insolventieprocedure en over de partijen bij de procedure.
  • in landen die andere registers gebruiken, loopt de situatie meer uiteen. In sommige landen worden alleen de naam en de rechtsvorm van een vennootschap bekendgemaakt, in andere landen ook informatie over de verschillende procedurefasen.


Informatie over nationale registers

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Één enkele zoekopdracht

Gebruik de onderstaande link om - in een officiële EU-taal - in nationale insolventieregisters te zoeken naar:

  • informatie en documenten over insolventieprocedures
  • documenten over schuldenaars

Zoeken in nationale registers

De informatie en documenten die u in deze registers kunt vinden, zouden gratis beschikbaar moeten zijn.

Momenteel zijn niet alle EU-landen beschikbaar via deze dienst. Het systeem van gekoppelde registers bevat op geharmoniseerde wijze een vooraf bepaalde reeks gegevens (“verplichte informatie”) over insolventieprocedures, ongeacht waar deze in de EU worden ingeleid.

Links

Insolventie/faillissement

Laatste update: 26/03/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.