Rejestry upadłości

Austria

Tutaj znajduje się krótkie wprowadzenie przedstawiające austriacki rejestr upadłości.

Autor treści:
Austria

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości?

Austriacki rejestr upadłości (Insolvenzdatei) należy do Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i jest przez nie prowadzony. Zawiera on informacje o wszczęciu postępowania upadłościowego i o istotnych etapach tego postępowania.

Rejestr opublikowano w zakładce Ediktsdatei.

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

Przeszukiwanie austriackiego rejestru upadłości

Szczegółowe informacje są dostępne wyłącznie w języku niemieckim na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei (baza ogłoszeń sądowych).

Historia austriackiego rejestru upadłości

W Austrii rejestr upadłości prowadzi się od 1999 r.

Powiązane strony

Organizacja sądownictwa – Austria

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.