Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono krótkie wprowadzenie do austriackiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze upadłości?

Austriacki rejestr upadłości jest utrzymywany i prowadzony przez austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on informacje na temat wszczęcia postępowania upadłościowego i istotnych etapów tego postępowania.

Austriacki rejestr upadłości jest publikowany na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei (baza ogłoszeń sądowych).

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr upadłości?

Szczegółowe informacje są dostępne jedynie w języku niemieckim na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei.

Historia austriackiego rejestru upadłości

Austriacki rejestr upadłości jest prowadzony od 1999 r.

Ciekawe strony

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – Austria

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.