Rejestry upadłości

Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono krótkie wprowadzenie do austriackiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Austria

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze upadłości?

Austriacki rejestr upadłości jest utrzymywany i prowadzony przez austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on informacje na temat wszczęcia postępowania upadłościowego i istotnych etapów tego postępowania.

Austriacki rejestr upadłości jest publikowany na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei (baza ogłoszeń sądowych).

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr upadłości?

Szczegółowe informacje są dostępne jedynie w języku niemieckim na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei.

Historia austriackiego rejestru upadłości

Austriacki rejestr upadłości jest prowadzony od 1999 r.

Ciekawe strony

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – Austria

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.