Rejestry upadłości

Belgia

W tej sekcji znajdują się informacje na temat rejestrów upadłości w Belgii.

Autor treści:
Belgia

Jakie rejestry upadłości są dostępne w Belgii?

W Belgii nie istnieje krajowy centralny rejestr upadłości. Różne organy gromadzą jednak informacje o przedsiębiorstwach i osobach fizycznych.

  • W odniesieniu do przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą belgijska baza danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) jest rejestrem, który zawiera wszystkie dane identyfikacyjne dotyczące przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich sytuacji prawnej (w szczególności upadłości). Informacje na temat sytuacji prawnej przedsiębiorstw nie są obecnie dostępne publicznie. Wyroki w sprawie upadłości i restrukturyzacji sądowej są natomiast publikowane w belgijskim dzienniku urzędowym Moniteur Belge dostępnym on-line.
  • W odniesieniu do osób fizycznych w Belgii istnieje centralna baza danych, w której gromadzi się pewne informacje dotyczące osób nadmiernie zadłużonych, które postanowiły rozpocząć procedurę zbiorowego uregulowania długów. Ta baza danych powstała przy Banque Nationale de Belgique (Narodowym Banku Belgijskim), ale nie jest publicznie dostępna.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru upadłości jest płatny?

Nie, dostęp do bazy danych Moniteur belge jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać belgijski rejestr upadłości?

Wyroki w sprawie upadłości i restrukturyzacji sądowej można wyszukiwać w Moniteur belge.

Okres objęty rejestrami upadłości w Belgii

W Moniteur belge dostępne są dane przedsiębiorstw za okres od dnia 1 stycznia 1983 r. z odesłaniem do aktów opublikowanych po dniu 1 czerwca 1997 r.

W Moniteur belge dostępne są również akty stowarzyszeń opublikowane po dniu 1 lipca 2003 r.

Powiązane strony

Federalna służba publiczna wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.