Rejestry upadłości

Bułgaria

Na tej stronie zamieszczono krótki opis bułgarskiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Bułgaria

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze upadłości?

Bułgarski rejestr upadłości składa się z trzech części:

  1. Część rejestru syndyków jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Rejestr sprzedaży i licytacji jest w pełni dostępny za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki.
  3. Rejestr postępowań upadłościowych jest prowadzony w formie scentralizowanej bazy danych.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr upadłości?

Na stronie internetowej można znaleźć syndyka w postępowaniu upadłościowym według nazwiska.

W jaki sposób szukać informacji o sprzedażach?

Dziennik sprzedaży jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Historia bułgarskiego rejestru upadłości

System utworzono w 2009 r. jako część projektu „Przejrzystość i wydajność postępowań upadłościowych”, podpriorytet 1.5 „Przejrzysty i wydajny system sądowy” w ramach Programu Operacyjnego „Zdolności administracyjne” (OPAC) wdrożonego na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Republiki Bułgarii.

Ostatnia aktualizacja: 29/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.