Rejestry upadłości

Cypr

Niniejsza część strony internetowej zawiera krótkie wprowadzenie do cypryjskiego Rejestru Upadłości i Likwidacji (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Autor treści:
Cypr

Sekcja ds. Upadłości (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) odpowiada za zarządzanie i administrowanie majątkiem upadłych osób fizycznych i prawnych oraz podlega Departamentowi Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Sekcja ta prowadzi ewidencję upadłych osób fizycznych. Likwidację spółki zgłasza się do rejestru działalności gospodarczej. Informacji dodatkowych udziela Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości?

Nie dotyczy.

Czy dostęp do rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie dotyczy.

W jaki sposób przeszukiwać cypryjski rejestr upadłości

Nie dotyczy.

Historia rejestru upadłości

Rejestr upadłości zawiera informacje o upadłościach od roku 1931 r. do chwili obecnej.

Ciekawe strony

Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.