Rejestry upadłości

Francja

Autor treści:
Francja

Jakie informacje można znaleźć we francuskim rejestrze upadłości?

Francja nie ma specjalnego rejestru upadłości. Prowadzi jednak kilka rejestrów zawierających decyzje dotyczące niewypłacalności dłużników. Dotyczy to w szczególności postanowień o wszczęciu postępowania upadłościowego, jego przedłużeniu, przedłużeniu okresu obserwacji, przekształceniu postępowania, zakończeniu lub zmianie planu restrukturyzacji lub zakończeniu postępowania oraz upostanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub zakazie pełnienia funkcji kierowniczych. Podawane są również nazwiska mandatariuszy sądowych (mandataires de justice).

Istniejące rejestry:

  • rejestr handlowy i rejestr spółek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek handlowych;
  • rejestr rzemieślników dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rzemieślniczą;
  • rejestr przedsiębiorstw w departamentach Dolny Ren, Górny Ren i Mozela dla przedsiębiorstw rzemieślniczych zlokalizowanych w tych departamentach;
  • rejestr rolny dla gospodarstw rolnych.

Niektóre z wyżej wymienionych decyzji są ponadto ogłaszane w BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) oraz w dzienniku urzędowym.

W jaki sposób przeszukiwać francuskie rejestry upadłości?

Informacje z dzienników ustaw, BODACC, rejestru handlowego i rejestru spółek są scentralizowane w portalu gromadzącym ogłoszenia i informacje o przedsiębiorstwach – Portail de la Publicité Légale des Entreprises, który znajduje się pod następującym adresem: https://www.bodacc.fr/

Czy dostęp do francuskich rejestrów upadłości jest bezpłatny?

Informacje są bezpłatne.

Jaki jest okres objęty rejestrami upadłości we Francji?

Portal ten zapewnia dostęp do ogłoszeń prawnych opublikowanych od dnia 1 stycznia 2010 r. oraz do publikacji BODACC od dnia 1 stycznia 2008 r.

Strona internetowa rejestru handlowego i rejestru spółek znajduje się pod adresem: https://www.infogreffe.fr/

Większość informacji jest płatna.

Ostatnia aktualizacja: 30/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.