Rejestry upadłości

Niemcy

Na tej stronie przedstawiono w zarysie niemiecki rejestr upadłości.

Autor treści:
Niemcy

Niemiecki rejestr upadłości

niemieckim rejestrze upadłości można znaleźć postanowienia dotyczące niewypłacalności (Insolvenzbekanntmachungen) wydane przez wszystkie niemieckie sądy właściwe w sprawach niewypłacalności, zgodnie z § 9 ustawy o postępowaniu w związku z niewypłacalnością (Insolvenzordnung). Informacja ta jest prawnie wiążąca i publicznie dostępna.

Rejestr utrzymuje i prowadzi komisja Federacji i krajów związkowych (Länder) ds. technologii informacyjnych w wymiarze sprawiedliwości reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób przeszukiwać niemiecki rejestr upadłości

Dane dotyczące niewypłacalności są dostępne wyłącznie na stronie internetowej niemieckiego rejestru upadłości. W przypadkach gdy było to konieczne, na stronie internetowej zawarto informacje, w jaki sposób wykonywać kwerendę. Informacje są dostępne wyłącznie w języku niemieckim. Nieograniczona kwerenda odnosząca się do danych ze wszystkich niemieckich sądów właściwych w sprawach niewypłacalności jest możliwa wyłącznie w czasie dwóch pierwszych tygodni następujących po pierwszym dniu ogłoszenia. Po tym okresie należy wyszukać siedzibę sądu i co najmniej jedno z następujących kryteriów: nazwisko osoby lub nazwę podmiotu; siedzibę (Sitz) lub miejsce zamieszkania (Wohnsitz) dłużnika; sygnaturę sprawy lub sąd rejestrowy, rodzaj rejestru i numer nadany w rejestrze.

Historia rejestru upadłości w Niemczech

Strona internetowa rejestru upadłości zawiera dane dotyczące upadłości za okres od 1 kwietnia 2002 r. Szczegółowe informacje dotyczące okresów i postępowań, na temat których dane są dostępne, znajdują się na stronie internetowej.

Informacje odnoszą się do spraw, w których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Dane są usuwane najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia postępowania.

Powiązane strony

Niemiecki rejestr upadłości

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.