Rejestry upadłości

Grecja

Od 1 czerwca 2021 r. w Grecji działa elektroniczny rejestr wypłacalności.

Autor treści:
Grecja

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckimi przepisami elektroniczny rejestr wypłacalności wykorzystywany jest w następujących postępowaniach:

  • postępowanie upadłościowe (πτώχευση/ptóchefsi) (art. 75–211 ustawy nr 4738/2020 — księga II)
  • postępowanie dotyczące niewielkich upadłości (πτώχευση μικρού αντικειμένου/ptóchefsi mikroú antikeiménou) (art. 172–188 ustawy nr 4738/2020 — księga II, część VI)
  • postępowanie przedupadłościowe (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης/proptocheftikí diadikasía exygíansis) (art. 31–64 ustawy nr 4738/2020 — księga I, część II, rozdział II)

Sądy pierwszej instancji (protodikeía/πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości.

Sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (eirinodikeía/ειρηνοδικεία) odpowiadają za ogłaszanie niewielkich upadłości.

Sądy pierwszej instancji odpowiadają za postępowania w kontekście rozwiązań przedupadłościowych.

Wszelkich publikacji, ujawnień informacji i rejestracji dotyczących postępowań upadłościowych dokonuje się w elektronicznym rejestrze wypłacalności. Jeżeli jest to przewidziane, rejestracji dokonuje się również w Ogólnym Rejestrze Handlowym (Genikó Emporikó Mitróo/Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI).

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, za pośrednictwem strony:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Wyszukiwanie: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Historia greckiego rejestru upadłości

Wszystkie publikacje począwszy od 1 czerwca 2021 r. są publicznie dostępne w rejestrze na powyższej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 14/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.