Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Grecja

Grecja nie prowadzi elektronicznych rejestrów upadłości. Prowadzone są prace nad digitalizacją baz danych oraz ich interfejsów elektronicznych.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckim ustawodawstwem procedury upadłościowe dotyczą:

  • upadłości (art. 1–61 ustawy nr 3588/2007, art. 13 ust. 1–4 ustawy nr 4013/2011, art. 22 ust. 1 ustawy nr 4055/2012, art. 1–3 ustawy nr 4446/2016, art. 14 ustawy nr 4491/2017)
  • specjalnego postępowania likwidacyjnego umożliwiającego kontynuację działalności (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (art. 12 ustawy nr 4013/2011, art. 6 ustawy nr 4446/2016)
  • postępowania przedupadłościowego (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (art. 70–101 ustawy nr 3588/2007, art. 22 ust. 2 ustawy nr 4055/2012, art. 116 ust. 3 i art. 234 ust. 1–3 ustawy nr 4072/2012, art. 3 i nast. ustawy nr 4446/2016)
  • planów restrukturyzacji (art. 109–123 ustawy nr 3588/2007, art. 7 i nast. ustawy nr 4446/2016)
  • uproszczonego postępowania dotyczącego niewielkich upadłości (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (art. 9 ustawy nr 4446/2016, art. 62 ustawy nr 4472/2017)

Sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości osób fizycznych.

Sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości stowarzyszeń (προσωπικές εταιρίες), spółek komandytowych (ετερόρρυθμες εταιρίες), spółek jawnych (ομόρρυθμες εταιρίες), prywatnych spółek kapitałowych (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), spółek akcyjnych (ανώνυμες εταιρίες), spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Zadaniem Ogólnego Rejestru Handlowego (ΓΕΜΗ/GEMI) przy lokalnych izbach handlowych jest wydawanie niezbędnych zaświadczeń wykorzystywanych w ramach postępowania upadłościowego.

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie.

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Nie dotyczy.

Historia greckiego rejestru upadłości

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.